İçeriğe geç

Aralık 2016 – AYM ve İHAM Kararları Bülteni

by 13/01/2017

Merhaba,

Aralık ayında AYM ve İHAM tarafından verilmiş önemli bazı kararların özet çevirilerine yer verdiğimiz yeni bülten hazır. Kadın hukuk fakültesi öğrencileriyle hazırladığımız bu üçüncü bültende İHAM karar çevirilerini Esin Bozovalı, İlke Özenç, Ayşenur Keskiner, Sıla Sunar ve İrem Şanlı ile birlikte yaptık.

2016 yılı içerisinde yayımladığımız bütün bültenleri buradan, 2016 yılında İHAM tarafından Türkiye’ye karşı verilmiş bütün ihlal ve bazı önemli kabul edilemezlik kararlarının Türkçe özetlerini buradan okuyabilirsiniz.

Aşağıda Aralık ayı içerisinde çıkan  9 AYM ve  19 İHAM kararını bulacaksınız. Önümüzdeki ay görüşmek üzere.

AYM Kararları

Yaşam Hakkı ve Etkili Soruşturma Yürütme Yükümlülüğü

29 Aralık 2016

Nafia Sevin Ergün Sefada ve Diğerleri başvurusu [GK], Başvuru no. 2014/14844, Karar tarihi: 01.12.2016

Yakınlarının tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine, ölümün tıbbi ihmal ve hata sonucu gerçekleştiği iddiasıyla hastane ve doktorlar hakkında açılan davada etkili soruşturma yürütülmediği iddiası – Yaşam hakkının ihlal edildiği iddiasının önce hukuk mahkemeleri önünde ileri sürülmediği ve tazminat yoluna başvurulmadığı gerekçesiyle iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik kararı

Özgürlük ve Güvenlik Hakkı

22 Aralık 2016

Süleyman Bağrıyanık ve Diğerleri başvurusu, Başvuru no. 2015/9756, Karar tarihi: 16.11.2016

Olay tarihinde Adana’da savcı olarak çalışan başvurucuların ihbar üzerine MİT tırlarını durdurmaları nedeniyle  “Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini cebir şiddet kullanarak ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etme, devletin güvenliğine ve siyasal faaliyetlerine ilişkin bilgileri temin edip ifşa etme” suçlarından 8 Mayıs 2015 tarihinde tutuklanması ve FETÖ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edilmesi üzerine savcı olmalarına ve olayda suçüstü hali koşullarının bulunmamasına rağmen kanuna aykırı olarak “doğal hakim” ilkesine aykırı bir şekilde nöbetçi olmayan Mahkeme tarafından tutuklandıklarını, bu Mahkemenin tarafsız ve bağımsız olmadığını; kuvvetli suç şüphesi ve tutuklama nedeni bulunmaksızın, savcılık mesleğine ilişkin kanundan kaynaklanan görevlerini yerine getirmeleri ve görev gereği verdikleri kararlarda ve resmi metinlerde açıkladıkları hukuki görüşleri dolayısıyla tutuklanmalarına karar verildiğini; soruşturma dosyasında kısıtlama kararı verilmesi ve yapılan bazı uygulamalar dolayısıyla hürriyetten yoksun bırakılmaya karşı itiraz haklarını etkili bir şekilde kullanamadıklarını; tutukluluk incelemesinin yapıldığı duruşmaya katılımlarının engellendiğini iddia etmeleri – Başvurucular hakkındaki tutuklama kararının, görev gereği yapılan işlemler nedeniyle değil, “yetkileri olmadığı halde kasıtlı bir şekilde mesleki konumlarını ve mesleklerinden kaynaklanan yetkilerini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Hükümetini zor durumda bırakmak ve itibarsızlaştırmak, terör örgütlerine yardım ettiği görüntüsü vererek uluslararası yargı organları nezdinde hukuki ve cezai sorumluluk altına sokmak amacıyla” kullandıkları gerekçesiyle açıkça dayanaktan yoksunluk nedeniyle kabul edilemezlik kararı (Mahkeme bu başvuruda başvurucuların tutuklanmasından önce ve sonra Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamalar nedeniyle masumiyet karinesinin de ihlal edildiğini iddia etmişti. AYM bu iddiayı da açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez buldu.)

Adil Yargılanma Hakkı

16 Aralık 2016

Ahmet Gül ve Diğerleri başvurusu, Başvuru no. 2014/1182, Karar Tarihi: 22.09.2016

Aynı işyerinde çalışan, yakın tarihlerde işten çıkartılan ve aynı mahkemede aynı nitelikte tespit açan işçilerle ilgili benzer gerekçelerle verilen kararlarının bir kısmının Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nce bozularak reddedilmesi, bir kısmının ise Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nce onanması nedeniyle benzer durumlarda bulunan kişiler arasında farklı hukuki statüler meydana getirmesi – Adil yargılanma hakkının ihlali

23 Aralık 2016

Koray Denizcilik ve Ticaret A.Ş. ve Mehmet Koray Araz başvurusu, Başvuru no. 2014/8778, Karar tarihi: 08.12.2016

Anayasa Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruda karar düzeltme talebinde bulunduklarını ancak taleplerine ilişkin incelemenin henüz sonuçlandırılmadığını ve yargılamanın makul olmayan bir süredir devam ettiğini iddia eden başvurucuların Yargıtay’ın onama ilamını Anayasa Mahkemesi başvurusundan iki ay önce mahkeme kaleminden aldıklarının öğrenilmesi – Bireysel başvuru hakkının kötüye kullanılması nedeniyle kabul edilemezlik kararı ve 2.000 TL disiplin para cezası

28 Aralık 2016

Suat Bircan başvurusu [GK], Başvuru no. 2014/16800, Karar tarihi: 01.12.2016

Yargıtay ilamı başvurucu vekiline 16.10.2014 tarihinde tebliğ edilmiş olmasına rağmen, avukatın 09.07.2014 tarihinde UYAP üzerinden dilekçe ile Yargıtay kararının ilama çıkartılmasını istemesi nedeniyle nihai karardan tebliğ tarihinden daha önce haberdar olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne 30 günlük başvuru süresinin Ekim ayındaki tebliğ tarihi ile değil, UYAP üzerinden kararın öğrenildiği Temmuz ayında başlaması – Süre aşımı nedeniyle kabul edilemezlik kararı

30 Aralık 2016

Bülent Türk başvurusu [GK], Başvuru no. 2014/7002, 01.12.2016

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Bilgi Teknolojileri Şube Müdürü olarak görev yapan başvurucunun Polis Akademisi Başkanlığı’na öğretim görevlisi olarak atanması üzerine açtığı davada verilen yürütmeyi durdurma kararının uygulanmaması nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası – Açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı

İfade Özgürlüğü

20 Aralık 2016

Abdurrahman Dilipak başvurusu, Başvuru no. 2014/2565, Karar tarihi: 17.11.2016

Başvurucu Dilipak’ın gazetedeki köşesinde yazdığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan manevi tazminat davasında 2.500 TL ödemeye mahkum edilmesi üzerine İHAM’a yaptığı başvurması ve başvurucunun Hükümet’in 5.000 Euro ödeme teklifini kabul etmesi üzerine başvurunun dostane çözüm nedeniyle kayıttan düşürülmesinin ardından İHAM kararına dayanarak yaptığı yargılamanın yenilenmesi başvurusunun reddedilmesi – İHAM önünde dostane çözümü kabul etmesi ve Hükümet’ten aldığı 5.000 Euronun yeterli giderime sahip olması gerekçesiyle başvurucunun artık mağdur sıfatını haiz olmaması nedeniyle kişi yönünden kabul edilemezlik kararı

Mülkiyet Hakkı

12 Aralık 2016

Yıldıray Soysal başvurusu, Başvuru no. 2014/14887, Karar tarihi: 17.11.2016

Silah kaçakçılığı suçundan yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan ve daha sonra hüküm giyen başvurucunun bu suç ile ilgili olmadığını belirttiği ruhsatlı tabancası ve mermilerine gözaltına alınırken el konulduğu ve kendisine zamanında iade edilmediği gerekçesiyle mülkiyet hakkının ihlal edildiği iddiası – CMK’nin 141. maddesi uyarınca tazminat talebinde bulunmadığı için başvuru yolları tüketilmediği için kabul edilemezlik kararı

Eğitim Hakkı

12 Aralık 2016

Feyyaz Bayram başvurusu, Başvuru no. 2014/7822, Karar tarihi: 16.11.2016

Yakalama, gözaltı, tutuklama ve ceza yargılaması sonunda verilen mahkumiyet kararı nedeniyle okuluna devam edemeyen, devamsızlık nedeniyle okulu ile ilişkisi kesilen başvurucunun eğitim hakkının ihlal edildiği iddiası – Başvuru formunun “kamu gücünün neden olduğu iddia edilen ihlale dair olayların açıklaması”nın yapıldığı bölümde bu ihlal iddiasına ilişkin bilgi verilmemiş olması nedeniyle kabul edilemezlik kararı (AYM bu başvuruda kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, doğal hakim ilkesinin, müdafii yardımından faydalanma, hakkaniyete uygun yargılanma, gerekçeli karar ve makul sürede yargılanma hakları yönünden adil yargılanma hakkının, eşitlik ilkesinin, toplantı ve gösteri hakkının ihlal edildiği iddiasını da kabul edilemez buldu.)

İHAM Kararları

Yaşam Hakkı ve Etkili Soruşturma Yürütme Yükümlülüğü

Sarıhan v. Türkiye, Başvuru no. 55907/08, Karar tarihi: 06.12.2016

Olay tarihinde 12 yaşında olan ve çobanlık yapan başvurucunun etrafı uyarılarla ve dikenli telle çevrili mayınlı bir araziye girmesi sonucu ellerinden ve göğsünden ciddi şekilde yaralanması – Yaşam hakkı ihlali yok.

Özgürlük ve Güvenlik Hakkı

Kolomenskiy v. Rusya Başvuru No. 27297/07, Karar Tarihi: 13.12.2016

Şirketin yeniden yapılanma süreçlerinde kayyum olarak atanan başvurucu avukatın yolsuzlukla suçlanması üzerine tutuklanması, tutukluluğun uzatılmasına ilişkin kararın gerekçesiz olarak yayınlanmış olması, yargılama öncesi tutukluluk süresinin açıkça belirtilmemiş olması nedeniyle bir yasallık probleminin ortaya çıkmış olması, yeterli olmadığı gerekçesiyle 9 aya kadar uzayan bir süre boyunca yargılama öncesi tutukluluk hali, temyiz başvuruları ile başvuruların incelenmesi arasında geçen sürenin uzunluğu ve temyiz duruşmalarına başvurucunun bizzat katılamaması nedenleri ile tutukluluğun hukuka uygunluğuna dair hızlı yargısal denetim hakkından faydalanmaya engel olunması – Özgürlük ve güvenlik hakkının ihlali [İHAM bu başvuruda, başvurucunun tutuklu kaldığı cezaevinde hiçbir kişisel alanının bulunmaması ve özellikle duruşma günlerinde beslenememesi, bu durumun cezaevindeki aşırı kalabalık nedeniyle gerçekleştiğinin Hükümet’in yayınlamış olduğu bildiride ikrar edilmesi, cezaevi tutukluluk koşullarına ilişkin şikayet mekanizmasını etkin kılacak hiçbir etkili başvuru yolunun Rus yargı sisteminde mevcut bulunmaması nedeniyle insanlıkdışı muamele yasağının ve etkili başvuru hakkının; yüksek mahkemelerce başvurucu hakkında henüz suçluluğu kanıtlanmadan “suçlu” veya “mahkum” ifadelerinin kullanılması nedeniyle masumiyet karinesi yönünden adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi.]

Adil Yargılanma Hakkı

Frida LLC v. Ukrayna Başvuru No. 24003/07, Karar Tarihi: 08.12.2016

Başvurucu limited şirketin başka bir şirket ile imzaladığı sözleşmeden doğan uyuşmazlık nedeniyle ticaret mahkemesine gitmesi, davalının sözleşmenin geçersizliği iddiaları kısmen kabul edilip başvurucu şirketin iddialarının reddedilmesi üzerine yüksek ticaret mahkemesine başvurulması, yüksek ticaret mahkemesinin harcın ödenmediği gerekçesiyle esasa girmeksizin başvuruyu geri çevirmesi, başvurucu şirketin harcın ödendiğini kanıtlayan belgeyi ve süre uzatımına ilişkin taleplerini içeren bir üst yazı ile yeniden yüksek ticaret mahkemesine başvurusu, yüksek ticaret mahkemesinin üst yazı ile başvuruda bulunulamayacağı gerekçesi ile başvuruyu süresinde kabul etmeyip bütünüyle reddetmesi  – mahkemelerin aşırı biçimcilik uygulamaları nedeniyle mahkemeye erişim hakkı bağlamında adil yargılanma hakkının ihlali

Simic v. Bosna Hersek, Başvuru no. 75255/10, Karar tarihi: 08.12.2016

2007 yılında AYM’ye hakim olarak seçilen başvurucunun basına yaptığı açıklamalarda AYM’nin yolsuzluk yaptığı ve siyasi baskılar doğrultusunda karar verdiği yönünde ifadeler kullanması ve Mahkeme’yi tarafsız ve bağımsız olmamakla suçlaması nedeniyle görevinden alınması, AYM’nin savunmasını hazırlaması, avukat tutması, yazılı ve sözlü savunma vermesi konusunda başvurucuya süre ve imkan vermesine rağmen başvurucunun bu hakkını kullanmaması nedeniyle adil yargılamanın ihlal edildiği iddiası – Açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı

Berdzenishvili ve diğerleri v. Rusya, Başvuru no. 14594/07, 14597/07, 14976/07, 14978/07, 15221/07, 16369/07 and 16706/07, Karar Tarihi: 20.12.2016

Gürcistan vatandaşı olan 19 başvurucunun 2006 yılı Eylül ayı ile 2007 yılı Ocak ayı arasında Rusya Federasyonu’nun Gürcistan vatandaşlarına yönelik sokakta, markette, iş yerlerinde, evlerinde yapılan kimlik kontrolü sonrası gözaltına almak, gözaltından sonra mahkemeye çıkararak sınır dışı kararı vermek, idari para cezası uygulamak, yabancılara özel gözaltı merkezlerinde farklı süreler boyunca tutmak ve uçak ile sınır dışı etmek gibi uygulamalarına maruz kalması, bu uygulamaların oturma izni olsa dahi tüm Gürcistan vatandaşı yabancıların 2002 yılı itibarıyla yeniden oturma iznine başvurması ve çalışma izni alması zorunluluğunu getiren ve göçmen hukukuna aykırılıklara idari ceza yetkisi tanıyan Rusya’nın 2000 yılında değişen göçmen hukukuna ilişkin düzenlemelerinden kaynaklaması, olaylar sırasında 1522/07 başvuru numaralı başvurucuların 6 yaşındaki oğullarının beş saat gözaltında tutulduğu ve bu kişilerin oğullarını rüşvet vererek kurtardıkları ve ülkeyi terk ederek arabalarını geride bıraktıklarına dair iddialarını destekleyecek makul şüpheyi aşacak gözaltı belgesi, gözaltına alınma saati, araba markası gibi delillerinin olmaması, 16369/07 başvuru numaralı başvurucunun sokakta yakalanarak dört gün gözaltında tutulduğu ve bu sırada sağlık sorunları sebebiyle felç kaldığı iddiasını destekleyecek gözaltına ilişkin belgeler gibi yeterli delil olmaması, 16369/07 başvuru numaralı başvurucunun gözaltına alınarak sınır dışı edilene kadar tutulması, 16369/07 başvuru numaralı başvurucuların sokakta durdurulup kimlik tespiti yapıldıktan sonra sekiz gün gözaltına alınması ve sonrasında başvuruculardan birinin annesini aramasına izin verilmesi ve annesinin uçak bilet alması ile ülkeyi terk etmeleri, 16369/07 başvuru numaralı başvurucunun evine dört polisin gelip kimlik bilgilerine bakarak Gürcistan vatandaşı olduğu için hırsız olabileceği iddiasıyla polis merkezine götürülerek bir hırsızlık mağdurunun teşhis için önüne getirilmesi ve bir ay gözaltında tutulması, 16369/07 başvuru numaralı başvurucunun üniversiteye kayıt yenilemek için başvurması üzerine pasaport merkezinden çağrılması üzerine gitmesi ile gözaltına alınarak sınır dışı kararı verilmesi ve sınır dışı edilene dek birkaç ceza infaz kurumu dolaştırılıp en son kadın göçmen merkezine yerleştirilmesi sonra da sınır dışı edilmesi, 16706/07 başvuru numaralı başvurucunun eşinin sınır dışı edilmesi üzerine ülkeden gidebilme ayarlamaları için pasaport merkezine gitmesi üzerine altı gün gözaltına alınması hakkında makul şüpheyi aşacak yeterli delil olmaması — Özgürlük ve güvenlik hakkı ihlali (Mahkeme bu başvuruda uçak biletini anneleri alarak ülkeden kendi istekleri ile çıkan başvurucular dışındaki sınırdışı edilen başvurucular için bireyler özelinde araştırma, objektif ve sübjektif değerlendirme yapılmadan, bireylerin kendi haklarını ortaya koyamadan yalnızca etnik köken veya vatandaşlıklarına göre sınırdışı edilmeleri nedeniyle İHAS’a Ek 4 No’lu Protokolün 4. maddesinde düzenlenen toplu sınırdışı etme yasağının ihlal edildiğine; hiçbir başvurucunun yasal oturma izni olmadığından İHAS’a EK 7 No’lu Protokolün 1. maddesinde düzenlenen yabancıların sınırdışı edilmesine yönelik usuli güvencelerin ihlal edilmediğine; kalabalık sebebiyle başvurucuların tutuldukları yerde uyuması, tuvaletlerin aleni olması, yemeklerin kötülüğü gibi tutulma koşullarının insanlıkdışı muamele yasağını ihlal ettiğine; sınırdışı edilmenin bir sivil hak veya ceza yargılaması konusu olmaması sebebiyle adil yargılanma hakkının ihlal edilmediğine; işkence yasağının ihlal edildiği iddialarına karşı etkili bir başvuru yolu olmaması nedeniyle etkili başvuru hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Yine Mahkeme, İHAS’ın 14., 17. ve 18. maddelerinde düzenlenen ayrımcılık yasağı, hakları kötüye kullanma, haklara getirilecek kısıtlamaların sınırlandırılması açısından değerlendirme yapmaya gerek duymamıştır.)

Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkı

Vasilicá Mocanu v. Romanya, Başvuru no: 43545/13, Karar tarihi: 06.12.2016

Belgede sahtecilik suçundan 5 yıl 6 ay hapis cezasına hükmolunan başvurucunun 7-14 Mart 2013 tarihleri arasında polis merkezinde tutulduğu sırada 19-20 metrekarelik, havalandırması olmayan, yarı bodrum hücrede, hijyenik olmayan koşullarda beş kişi ile birlikte kalması ve bu hücrenin sürekli olarak MOBESE kameraları ile gözetlenmesi ve kayda alınması – Özel hayata saygı hakkının ihlali (Mahkeme bu başvuruda ayrıca 3. maddenin de ihlal edildiğine karar verdi.)

Kanalas v. Romanya, Başvuru no. 20323/14, Karar tarihi: 06.12.2016

Cinayete teşebbüs suçundan 12.5 yıl hapis cezası alan başvurucunun annesinin cenazesine katılmak için istediği izin talebinin suç işleme ihtimali ve kalan hapis cezası süresinin uzunluğu gerekçe gösterilerek reddedilmesi – Aile hayatına saygı hakkının ihlali

L.D. ve P.K. v. Bulgaristan, Başvuru no. 7949/11, Karar tarihi: 08.12.2016

Bulgaristan vatandaşı L.D.’nin 2010 yılında cinsel ilişkiye girdiği, hamile kalan ve Ekim ayında doğum yapan I ile anlaşan V’nin babası olarak tanıdığı ve yasal ebeveyni olduğu bebeği, eşi ve çocukları ile yaşadığı evde bakmaya başlaması, bu sırada bebeğin insan ticareti tehdidi altında olduğunu düşünen L.D.’nin bebeğe ulaşmak için özel dedektif tutması ve suç duyurusunda bulunması, açılan soruşturmanın V ile I’nın bebeğin evlilik dışı ilişkilerinden olduğunu öne sürmesi üzerine takipsizlik ile sonuçlanması, yerel mahkemede açılan babalık davasının L.D.’nin kanuna dayalı davaya katılma yetkisi olmaması sebebiyle reddedilmesi, temyize gitmesinin ardından V’nin ebeveynliği iptal edilsin diye yerel mahkemede yeniden dava açan L.D.’nin tüm başvurularının sonuçsuz kalması; benzer bir şekilde Bulgar vatandaşı P.K.’nin işyerinden arkadaşı R ile girdiği cinsel ilişki sonrası aynı sene içinde hamile kalarak doğum yapan R’nin bebeğinin yasal ebeveyni olarak S’nin bebeği tanıması, P.K.’nin DNA testi yaptırması ile bebeğin biyolojik babası olduğunun %99 ihtimalle ortaya konmasına rağmen yerel mahkemenin P.K.’nin açtığı davayı kanuna dayalı davaya katılma yetkisi olmaması sebebiyle kabul edilemez bulması, temyize gidilmesi üzerine yüksek mahkemenin bu davayı yalnızca anne ve çocuğun açma yetkisi olduğuna dair beyanı ile temyiz başvurusunu reddetmesi, benzer şekilde L.D. ve P.K.’nin özel hayat ve aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiği, yerel mahkemelerde duruşma yapılmaması sebebiyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği ve buna ek olarak P.K.’nin etkili başvuru hakkının ihlal edildiği iddiası — Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlali (Mahkeme, Bulgaristan Aile Kanununda aile birliğinin güvenilirliğini sağlamak ve önceki ilan edilen hukuki ebeveynlik ilişkisinin biyolojik babanın ebeveynlik talebinden üstünlüğünü sağlamak amaçları ile düzenlenen 64. maddesinin babaya yalnızca bebek doğmadan ebeveynliği tanıma hakkı vermesini, bebeğin doğumundan sonra kadının onayı olmadıkça babanın ebeveynlik hakkı için dava açma yetkisi tanımamasını, babanın ebeveynlik hakkını ileri sürebilmesi için etkili kanun yolu olmamasını ve kanuna göre yerel mahkemenin yalnızca kurulan ebeveynliği dikkate alarak somut durumun koşullarını dikkate almamasını, devletin takdir hakkının özel ve aile hayatına saygı hakkını ihlal ettiğine karar verdi.)

Eylem Kaya v. Türkiye, Başvuru no. 26623/07, Karar tarihi: 13.12.2016

Avukatına yazdığı mektupların cezaevi tarafından okunması ve ‘görüldü’ mührünün basılması nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlal edildiği iddiası – Avukat-müvekkil gizliliğine aykırı, özellikle örgüt üyeliği ile bağlantılı suçlardan tutuklu olan kişilerin avukatları ile yaptıkları yazışmaların sistematik olarak okunmasına izin veren, yeterli ve gerekli güvenceleri taşımayan iç hukuk düzenlemeleri nedeniyle özel hayata saygı hakkının ihlali

İfade Özgürlüğü

Belge v. Türkiye, Başvuru no. 50171/09, Karar tarihi: 06.12.2016

2005 yılında Cizre’de DEHAP tarafından düzenlenen bir eylemde DEHAP Şırnak başkanı olan başvurucuya yaptığı konuşma sırasında ‘Kürt halk önderi Öcalan’, ‘gerilla’ dediği, eylemde PKK lehine sloganlar atıldığı, Öcalan’ın fotoğraflarının ve sarı-kırmızı-yeşil bayrakların taşındığı iddiasıyla örgüt propagandasından 10 ay hapis cezası verilmesi – İfade özgürlüğü ihlali

M.P. v. Finlandiya, Başvuru no. 36487/12, Karar tarihi: 15.12.2016

Başvurucunun çocuk koruma servisindeki görevliye kızının, eski eşi tarafından cinsel istismara uğradığı yönünde endişeleri olduğunu dile getirmesi ve şikayette bulunması nedeniyle, eski eşinin başvurucuya iftira davası açması sonucu 1.000 Euro para cezası ödemeye mahkum olması – İfade özgürlüğü ihlali

Toplantı ve Dernek Kurma Özgürlüğü

Kasparov ve Diğerleri v. Rusya (no. 2), Başvuru no. 51988/07, Karar tarihi: 13.12.2016

Dünya eski satranç şampiyonu olan başvurucu ve arkadaşının 2007 yılında Rusya’nın çeşitli şehirlerinde muhalefet partileri tarafından düzenlenen eylemlere katılmak üzerelerken polis tarafından ‘izinsiz gösteriye katıldıkları ve dağılmayı reddettikleri’ iddiasıyla gözaltına alınması, sulh hakiminin başvurucunun tanık çağırma taleplerini ve video görüntülerini izleme taleplerini reddederek yalnızca polislerin beyan ve tanıklığına dayanarak başvurucuya beş gün idari hapis cezası vermesi – toplantı ve gösteri özgürlüğünün ihlali

Evlenme Hakkı

Chernetsky v. Ukrayna, Başvuru no. 44316/07, Karar tarihi: 08.12.2016

15 yıl hapis cezası alan başvurucunun eşinden resmi olarak boşanmasına rağmen iç hukuktaki düzenleme gereği boşanma tutanağını elden alması gerektiğinden, hükümlü olduğu için cezaevinden bu tutanağı almaya gidememesi ve bu nedenle 3.5 yıldan uzun bir süre yeni sevgilisiyle evlenememesi – İHAS’ın 12. maddesinde düzenlenen evlenme hakkının ihlali

Mülkiyet Hakkı

Dökmeci v. Türkiye, Başvuru no. 74155/14, Karar tarihi: 06.12.2016

Ermenek’te bir hidroelektrik santral yapımı amacıyla baraj inşaatından etkilenen tarla sahibine Devlet tarafından acele kamulaştırma yolu uygulanarak ödenen tazminatın, iki yıl sonra bilirkişilerce belirlenen ve olağan kamulaştırma yolu uygulanarak yeni bedel biçilen tazminattan önemli ölçüde eksik olduğunun anlaşılması nedeniyle mülkiyet hakkı ihlali iddiası – Mülkiyet hakkı ihlali [Bu karar, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yolunun kabul edilmesinden sonra Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilemez bulunan bir başvurunun İnsan Hakları Mahkemesi tarafından ihlal kararı ile sonuçlandırıldığı ilk karar.]

Kutlu ve Diğerleri v. Türkiye, Başvuru no. 51861/11, Karar tarihi: 13.12.2016

Başvurucuların arazilerinin yakınına kurulan hidroelektrik santral nedeniyle başvurucunun arazilerini kullanamamaları, devletin kamulaştırma da yapmadan arazinin kullanımını kısıtlaması – Mülkiyet hakkı ihlali

Serbest Seçim Hakkı

Uspaskich v. Litvanya, Başvuru no. 14737/08, Karar tarihi: 20.12.2016

Hakkında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ev hapsi cezası verilen siyasetçinin medyada geniş yer bulan süreç ve ev hapsi cezası nedeniyle 2007 yılında düzenlenen seçimlerde diğer adaylarla eşit şekilde yarışamadığı iddiası – Başvurucunun, her ne kadar daha sonra geri dönse de, bu soruşturma sırasında yurtdışına kaçması nedeniyle zaten seçimlerde kampanya yürütmediği, medyanın ‘bekçi köpeği’ rolü gereği bu haberleri yapmakla görevli olduğu gerekçesiyle serbest seçim hakkı ihlal edilmemiştir.

Seyahat Özgürlüğü

Cherepanov v. Rusya, Başvuru no. 43614/14, Karar tarihi: 06.12.2016

İtalya’da yaşayan çocuklarını ziyaret etmek için yurtdışına çıkmak üzereyken güvenlik görevlileri tarafından durdurulması ve hakkında yurtdışına çıkış yasağı kararı olduğunun bildirilmesi nedeniyle başvurucunun yurtdışına çıkamaması – İHAS’a Ek 2 Numaralı Protokol’ün 4. maddesinde düzenlenen seyahat özgürlüğünün ihlali

Yabancıların Toplu Sınırdışı Edilmesi Yasağı

Shioshvili v. Rusya Başvuru No. 19356/07, Karar Tarihi: 20.12.2016

Gürcistan vatandaşı hamile bir kadının dört çocuğu ile birlikte kötü koşullar altında Rusya’dan  toplu sınırdışı uygulamasına tabi tutulması, kendilerini sınıra taşıyan trenin Rus göç memurlarınca durdurularak bir miktar paralarına el konulması ve sınırdışı kararının çocukları kapsamaması ve bu nedenle belgelerindeki uyumsuzluklar nedeniyle geri döndürülmeleri, treni boşaltmaya zorlayıp soğuk havada yürütülerek göç ofisine dönene dek saatlerce bekletilmeleri, bu sürede beslenme ihtiyaçlarının karşılanmaması, tuvalet kullanımları için ücret talep edilmesi, sağlığı iyice bozulan başvurucu annenin bir süre sonra bebeğini ölü olarak doğurması, geri çevirme işlemine ilişkin olarak hükümetin eksik olan belgelerin niteliği ve gerekliliği ve trenden tahliye gerekçelerini açıklayamaması nedeniyle Rusya’da ayrılmalarının engellenmesinin her bir başvuru bakımından seyahat özgürlüğünün ihlalini oluşturduğu, başvurucu annenin şahsi durumuna özgü değerlendirme yapılmaksızın Gürcü vatandaşların sınırdışı edilmesi uygulamasına tabi kılınması nedeniyle yalnızca anne yönünden toplu sınırdışı yasağının ihlal edilmesi, korunmasız durumda bulunan ve ekonomik durumu da oldukça kötü olan genç anne ile dört çocuğunun sınırdışı kararının ardından ülkeden ayrılmalarının engellenmesi ve bu süreçte maruz kaldıkları kötü şartlar nedeniyle devletin pozitif yükümlülüğünü yerine getirmede yetersiz kalması, başvurucunun Rus makam ve mercilerindeki taleplerinin karşılanmamış olması nedeniyle etkili başvuru yolundan yoksunluk bulunması – İHAS’a Ek 4 Numaralı Protokol’ün 4. maddesinde düzenlenen yabancıları toplu olarak sınırdışı etme yasağının ihlali [İHAM bu başvuruda ayrıca insanlıkdışı muamele yasağının, etkili başvuru hakkının ve seyahat özgürlüğünün de ihlal edildiğine karar verdi.]

 

 

Yorum Yapın

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: