İçeriğe geç

Haziran 2017 – AYM ve İHAM Kararları Bülteni

by 07/07/2017

Merhaba,

Haziran ayı içerisinde yayımlanan önemli iki Anayasa Mahkemesi ve 6’sı Türkiye’ye karşı verilmiş 17 İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarına yer verdiğimiz bültenimiz hazır. Kadın hukuk fakültesi öğrencileriyle hazırladığımız bu sekizinci bültende İHAM karar çevirilerini İlke Özenç, Sıla Sunar, Serde Atalay, Ayşenur Keskiner, Esin Bozovalı ve İrem Şanlı ile birlikte yaptık.

Ağustos 2015’ten bu yana çıkan bültenlere buradan ulaşabilirsiniz.

Önümüzdeki ay görüşmek üzere.

AYM Kararları

Ayrımcılık Yasağı

8 Haziran 2017

Cemal Duğan başvurusu, Başvuru no. 2014/19308, Karar tarihi: 15.02.2017

Trans başvurucunun trafiği tehlikeye düşüren davranışlarda bulunduğu belirtilerek kolluk görevlilerince gözaltına alınarak Emniyet’e götürülmesi, burada üç saat gözaltında tutulduktan sonra 80 TL idari para cezası ödeyerek serbest bırakılması – Başvurucunun cinsiyet kimliği sebebiyle keyfi olarak gözaltına alınması nedeniyle özgürlük ve güvenlik hakkının, özel hayata saygı hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlal edildiği iddiası açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle kabul edilemez bulundu. [Engin Yıldırım’ın bu başvuruda önemli bir muhalefet şerhi var.]

Geçici Tedbir Talebi

Semih Özakça ve Nuriye Gülmen Başvurusu, Başvuru no: 2017/27678, Karar Tarihi: 28.06.2017

Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnameleri (OHAL KHK) ile mesleklerinden ihraç edildikten sonra açlık grevine başlayan ve tutuklanan başvurucuların İç Tüzük’ün 73. maddesi uyarınca tahliye edilmeleri yönündeki geçici tedbir başvuruları, reddedildi. 

İHAM Kararları

Yaşam Hakkı ve Etkili Soruşturma Yükümlülüğü

Sinim v. Türkiye, Başvuru No: 9441/10, Karar Tarihi: 06.06.2017

Başvurucunun eşinin, taşıma için anlaştığı bir şirketin nakliyat aracında, aracın seyir halindeyken gerçekleşen kaza sonucunda araçtaki başka bir şirkete ait ve yanıcı nitelikli olduğu sonradan anlaşılan malları da taşırken yanması sonucu maruz kaldığı yanıklardan ötürü hayatını kaybetmesi, başvurucunun, eşinin taşınan diğer malların yanıcı olduğu konusunda uyarılmadığı ve bu malların hukuka aykırı biçimde taşındığı gerekçesiyle üretici ve taşıyıcı şirket ile kamyon sahibi alt taşıyıcı A.S. hakkında savcılığa şikayette bulunması ve soruşturma süreci hakkında bilgilendirilmeyi talep etmesi, AS.’nin de asıl taşıyıcı olan kiracı şirket ile alıcı ve satıcı hakkında taşınan maddelerin niteliğini gizledikleri ve ölümcül kazaya sebebiyet verdikleri gerekçesiyle savcılığa şikayette bulunması, başvurucunun yanıcı malların üreticisini savcılığa ayrıca şikayet etmesi, yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda kazanın tek sorumlusunun kamyonun ölen sürücüsü olduğunun tespit edilmesi üzerine, sadece bu rapora dayanılarak ve müdahil şirketlerin sorumluluğu araştırılmaksızın başvurucunun şikayetine yönelik soruşturma hakkında takipsizlik kararı alınması, başvurucunun bu kararı kendi girişimiyle öğrenmesi ve karara itiraz etmesi, itirazının reddi, başvurucunun savcılığa olayın gerekli şekilde araştırılması için defalarca başvurması ancak şikayetçi olarak dikkate alınmaması, takip eden süreçte savcılığın talebi üzerine Adli Tıp Kurumundan alınan raporlara dayanılarak olaya müdahil şirketler hakkında delil yetersizliğinden ötürü ve başka herhangi bir gerekçe sunulmadan takipsizlik kararı alınması, başvurucunun Adli Tıp Kurumu raporuna ve takipsizlik kararına söz konusu şirketlerin sorumluluğunun yeterince araştırılmadığı ve olaya adi bir trafik kazası gibi muamele edildiği gerekçesiyle itiraz etmesi ve itirazlarının reddedilmesi, ayrı olarak asliye hukuk mahkemesinde açılan hukuk davasında Adli Tıp Kurumundan gelen iki çelişkili rapor üzerine atanan bilirkişilerin üretici ve taşıyıcı şirket ile alt taşıyıcıyı da kamyon sürücüsüyle birlikte sorumlu bulması sonucunda mahkemenin başvurucu lehine tazminata hükmetmesi için ayrıca bilirkişi ataması ve İHAM önündeki inceleme sürerken asliye hukuk mahkemesindeki davanın devam etmesi, başvurucunun yetkili mercilerin eşinin ölümü hakkında etkili bir soruşturma yürütmediği gerekçesiyle İHAM’a başvurması – Mahkeme, yürütülen ceza soruşturması bakımından etkili soruşturma yürütme yükümlülüğüne aykırı davranıldığı sonucuna vararak İHAS’ın 2. maddesinin ihlal edildiğine hükmetmiştir.

İşkence Yasağı ve Etkili Soruşturma Yükümlülüğü

Daşlık v. Türkiye, Başvuru no. 38305/07, Karar tarihi: 16.06.2017

28 Şubat 2002 tarihinde Diyarbakır’da HADEP binasında terörle mücadele ekipleri tarafından yapılan arama sırasında gözaltına alınan başvurucunun gözaltından vajinasında kanama olduğu gerekçesiyle hastaneye kaldırılması üzerine 4 Mart 2002 tarihinde gözaltında işkence gördüğü iddiasıyla şikayette bulunduğu iki polisin Ekim 2004’te yeterli delil olmadığı gerekçesiyle beraat ettirilmesi ve bu kararın Eylül 2006’da Yargıtay tarafından onanması – Kötü muamele yasağının etkili şekilde soruşturulması yükümlülüğünün ihlali

Özgürlük ve Güvenlik Hakkı

R.M. v. Türkiye, Başvuru No. 81681/12, Karar Tarihi:13.06.2017

Başvurucu Özbek ve Türk vatandaşı olup, Özbek savcılık makamları tarafından suç örgütü kurmak ve bedensel zarara sebebiyet vermek gerekçesiyle uluslararası yakalama kararıyla İstanbul’da  tutuklanmasından bir ay sonra Birinci Derece Mahkemesince tutukluluk halinin iptal edilmesine karar verilmesi, bundan 6 ay sonra verilen bu kararın açıkça uygun olmadığı gerekçesiyle Temyiz Mahkemesi tarafından bozulması ve dosyanın Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi, bu sırada davanın 6 kez Özbek yetkililerden bilgi alınması beklendiği ileri sürülerek 1 yıl boyunca ertelenmesi, Mart 2012’de Temyiz Mahkemesinin bu kararı onaması fakat R.M.’nin ancak 2012 yılı Mayıs ayında nihai olarak serbest bırakılması, başvurucuya İçişleri Bakanlığı tarafından ikincil koruma statüsü ve geçici ikamet izni verilmesi – Tutukluluğun aşırı uzun sürdüğü (32 ay) gerekçesiyle 5. maddenin ihlali

Adil yargılanma hakkı

Köksal v. Türkiye, Başvuru no. 70478/16, Karar tarihi: 12.06.2017

Erzurum 1071 Malazgirt İlkokulu’nda öğretmenlik yapmaktayken 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 1 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 672 sayılı OHAL KHK’siyle ihraç edilen başvurucunun adil yargılanma hakkının ve ayrıca Sözleşme’nin 7., 8., 10., 13. ve 14. maddelerinin ihlal edildiği iddiası – Mahkeme, 685 sayılı KHK ile kurulan OHAL Komisyonu’nun kararlarının İdare ve Anayasa Mahkemesi denetimine açık olduğu ve bu Komisyon’un ulaşılabilir bir yol olduğu gerekçesiyle mesleklerinden ihraç edilen kişiler için tüketilmesi gereken bir yol olduğunu söyleyerek iç hukuk yollarının tüketilmemesi nedeniyle başvuruyu kabul edilemez buldu.

Özel Hayata ve Aile Hayatına Saygı Hakkı

Erdinç Kurt ve Diğerleri v. Türkiye, Başvuru no. 50772/11, Karar tarihi: 06.06.2017

2004 yılında kalp hastası olan kızlarının geçirdiği iki ameliyattan sonra %92 oranında kalıcı nörolojik hasar oluşmasına karşı doktorların sorumluluğu ve verilen raporların değerlendirilmesine ilişkin yapılan şikayetlere etkili cevaplar verilememesi – Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlali

Bogomolova v. Rusya, Başvuru No: 13812/09, Karar Tarihi: 20.06.2017

Başvurucu Tatyana Bogomolova’nın henüz reşit olmayan oğlunun bir fotoğrafının, Belediye Psikolojik, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Merkezi tarafından hazırlanan ve yetim çocukların korunması ile evlat edinme arzusunda olan ailelere rehberlik edilmesi konularında Merkez’in rolü hakkında toplumu bilgilendirme amacıyla dağıtılan kitapçığın “Çocukların aileye ihtiyacı var” başlıklı kapağında başvurucu velayet sahibi annenin bilgisi ve izni olmaksızın yayınlanması, başvurucunun söz konusu fotoğrafın kendisini çocuğunu terk eden bir anne gibi yansıtması ve çocuğunun sırf bu fotoğraf nedeniyle akranları arasında alay konusu haline gelmesi nedenleriyle bir anne ve öğretmen olarak kendisinin ve oğlunun onur, şeref ve haysiyetlerinin zarar gördüğü iddiaları, yerel mahkemelerin başvurucunun oğlunun fotoğrafının çekilmesine izin verdiği ve bu izin kapsamında fotoğrafın kullanımına ilişkin hiçbir sınırlama ve koşul belirtmediği gerekçesiyle başvurucunun iddialarını reddetmesi – Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlali

Aycaguer v. Fransa, Başvuru No: 8806/12, Karar Tarihi:22.06.2017

Tarım Ticaret Birliği (Tarım Sendikası) tarafından düzenlenen eyleme katılan başvurucunun göstericiler ve jandarma arasında gerginlik çıkması üzerine kamu görevlisini malul bırakacak davranışa sebep olma ve şemsiyeyi tehdit unsuru olarak veya silah olarak kullanma sebebiyle polis tarafından gözaltına alınıp 2 ay ertelemeli hapis cezasına mahkum edilmesi nedeniyle savcılığın Ceza Muhakemesi Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca başvurucudan biyolojik örnek alınması talebinin başvurucu tarafından yerine getirilmemesi üzerine başvurucuya 500 Euro para cezası verilmesi- Fransa Anayasa Mahkemesi’nin 2010 yılında bu tür kişisel verilerin saklanmasına konusunda süre bakımından orantılı olunması gerektiğini belirtmesine rağmen aradan geçen sürede kanunda ve uygulamada bu garantinin sağlanamamış olması ve dosyanın amacı ve söz konusu suçların niteliği ve / veya ciddiyeti göz önüne alınarak talep edilmesi gerekliliğinden, özel hayata saygı hakkının ihlali

Jankauskas v. Litvanya, Başvuru no. 50446/09, Karar Tarihi: 27.06.2017 

ve

Lekaviciene v. Litvanya, Başvuru no. 48427/09 Karar Tarihi: 27.06.2017 

İHAM, rüşvet suçundan hüküm giyen stajyer avukat başvurucu Jankauskas’ın ve hakkında açılan ceza davaları devam ederken ismini baro levhasından sildiren avukat başvurucu Lekaviciene’nin isimlerinin avukat olarak baro levhasına kaydedilmemesinin avukatlık yapmalarını engellendiği gerekçesiyle özel hayata ve aile hayatına saygı haklarının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruda ihlal bulmadı. Kararların özet çevirisi için tıktık.

Din ve Vicdan Özgürlüğü

Metodiev ve Diğerleri v. Bulgaristan, Başvuru no:58088/08, Karar tarihi:15/06/2017

31 Bulgar vatandaşı başvuruculardan Metodiev yeni dini toplulukları Ahmadi Müslüman Topluluğu’nun Dinler Kanunu’na göre ayrı bir tarikat olarak kaydedilmesi için Sofya Mahkemesi’ne başvurması, yerel mahkemenin topluluğun kurucu metninin Ahmadi inancını açık ve kesin biçimde belirlemediği ve bu kaydın Bulgaristan’daki Müslüman topluluğu içinde bölünmelere yol açabileceği gerekçesiyle reddi, başvurucunun itirazı üzerine değerlendirme yapan Yüksek Mahkeme’nin  topluluğun kurucu metninin Dinler Kanunu’nda tesis edilen çeşitli dinleri birbirinden ayırt etme ve dini topluluklar arasında ihtilaflara engel olma amaçlarına hizmet etmediği ve inancın ve ayinlerin belirliliği kriterlerini sağlamadığı gerekçesiyle itirazı reddi- Toplanma Hakkı ışığında yorumlanan Din Özgürlüğü’nün ihlali (Mahkeme yerel mahkemeler tarafından benimsenen yaklaşımın pratikte zaten var olan bir dinle aynı doktrine sahip olan tüm yeni dini toplulukların kaydının reddine yol açabileceğine ve devletin demokratik toplumda dini topluluklar arasında tarafsız kalma yükümlülüğü olduğuna hükmetmiştir. Ayrımcılık yasağı kapsamında yapılan eşitsiz muamele iddialarını ise din özgürlüğü kapsamında değerlendirdiği için ayrıca 14. Maddeyi değerlendirmeye gerek görmemiştir.)

İfade Özgürlüğü

Independent Newspapers (Ireland) Limited v. İrlanda, Başvuru No: 28199/15, Karar Tarihi: 15.06.2017

İrlanda’da günlük yayımlanan Evening Herald gazetesinde, halkla ilişkiler danışmanlığı yapan Ms. L.’ye hükümet sözleşmelerinin ihale edilmesinin ve devamında yapılan işlerin şaibeli olduğuna ilişkin ve Ms. L. ile adına çalıştığı Bakan Mr. C. arasında evlilik dışı gizli bir ilişki olduğunu ima eden, montajlı fotoğraflarla hazırlanmış on bir makalenin yayımlanması, bunun üzerine yüksek mahkemede Ms. L. tarafından açılan davada jürinin, haberlerin söz konusu şahıslar arasında evlilik dışı ilişkiyi ima ettiği gerekçesiyle iftira niteliğinde olduğuna karar vererek davacı lehine 1,872,000 € tazminata hükmetmesi, davalı Evening Herald’ın haberlerin iftira niteliğinde olduğunu kabul etmekle birlikte hükmedilen tazminatın orantısız şekilde fazla olduğu gerekçesiyle temyize başvurması, temyiz incelemesinde çoğunluk kararıyla jürinin hükmettiği tazminatın ölçüsüz olduğuna karar verilmesi ve ardından temyiz mahkemesinin kendiliğinden daha az miktarda bir tazminata hükmetmesi, Evening Herald’ın temyiz mahkemesince hükmedilen tazminatın da orantısız fazlalığı nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiği ve iç hukuk yollarının bu ihlali gidermekte yetersiz kaldığı gerekçesiyle İHAM’a başvurması – Mahkeme, iç hukukta iftira davalarında jürilerin tazminat miktarına yönelik belirlemelerinde yeterli denetimin yapılmadığı ve bu durumun yarattığı aşırı yüksek tazminatlara karşı mahkemelerce yeterli koruma sağlanmadığı gerekçesiyle İHAS madde 10’un ihlal edildiğine hükmetmiştir.

Ali Çetin v. Türkiye, Başvuru No: 30905/09, Karar Tarihi: 20.06.2017

Türkiye Çevre Koruma Vakfı nezdinde vergi otoritelerince yapılan denetim sırasında sorumlu denetçinin raporuna göre hesaplarda tespit edilen düzensizlikler nedeniyle muhasebeci olarak görev yapmakta olan başvurucu Ali Çetin’in iş akdinin feshedilmesi, Çetin’in Vakıflar Genel Müdürlüğüne yazdığı bir mektup aracılığıyla rapora itirazlarını iletmesi ve kariyerini tehlikeye attığını düşündüğü bazı bölümlerin rapordan çıkarılmasını istemesi, başvurucu Çetin’in denetçiyi sübjektif olarak rapor düzenlemekle, fetva verir gibi davranmakla ve Bekçi Murtaza zihniyetiyle (Kendi prensip ve doğrularını herkesinkinden üstün gören ve bunları başkalarına empoze etmenin yollarını arayan roman karakteri olarak bilinmektedir.) hareket etmekle suçlaması ve sorumlu denetçinin kamu görevlisine hakaret gerekçesiyle başvurucu hakkında şikayette bulunması, başvurucunun denetçi hakkında mektubunda kullandığı karalayıcı olduğu iddia edilen ifadeleri nedeniyle 7 gün hapis cezası ve 164 Avro adli para cezasına mahkum edilmesi – İfade özgürlüğü hakkının ihlali

Satakunnan Markkinapörssi ve Satamedia Oy v. Finlandiya, [Büyük Daire], Başvuru No: 931/13, Karar tarihi: 27.06.2017
Başvuruculardan ilkinin resmi vergi makamlarından almış olduğu verileri vatandaşların vergilendirilebilir gelirleriyle ilgili bilgi sahibi olabilmeleri amacıyla kişilere ait ekonomik bazı verileri alfabetik sırayla soyisim belirterek yayımlaması, ikinci başvurucunun ise ilk başvurucuyla ortaklaşa çalışmakla beraber topladığı verileri mobil telefon hatları üzerinden sorgulama yöntemiyle yayması üzerine Finlandiya’daki Veri Koruma Ombudsmanı’nın harekete geçmesi sonucu Yüksek Mahkeme tarafından
Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi örnek gösterilerek yalnızca merakı giderme amaçlı yayılan verilerin basın-yayın aktivitesi olarak nitelendirilemeyeceğinden bahisle söz konusu eylemin engellenmesi nedeniyle başvurucu şirketlerin ifade özgürlüklerinin ihlal edildiği iddiası – İki şirketin yaklaşık 1.2 milyon insanın kişisel vergi bilgilerinin yayımlanmasının kamu yararına bir katkısı olmadığı, bunun yalnızca gazetecilik amacıyla yapılmadığı ve insanların özel hayatlarını ve kişisel verilerin korunmasını ihlal ettiği gerekçesiyle ifade özgürlüğünden ihlal bulmadı. [Mahkeme bu başvuruda ayrıca bahsi geçen davaların yargılamalarının uzunluğundan hareketle 6. maddede yer alan adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddialarına karşı yargılama sürecinin dava ne kadar karışık olursa olsun hak arama özgürlüğünü sekteye uğratacak ölçüde uzun tutulmaması gerektiğini vurgulayarak, 6 yıl 6 ay süren yargılama sürecinin adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine karar vermiştir.]

Medžlis Islamske Zajednice Brčko ve Diğerleri v. Bosna Hersek, [Büyük Daire], Başvuru No: 17224/11, Karar Tarihi: 27.06.2017

Bosna Hersek’te kurulmuş din topluluğu ve diğer üç farklı sivil toplum kuruluşunun aralarında bulunduğu başvurucuların, bölgede bulunan devlet radyo ve televizyonuna müdürlük pozisyonu için başvuran Bayan M.S.’in bilhassa Müslümanlar ve etnik Boşnaklara karşı görevi suistimal anlamına gelecek davranışları nedeniyle kendisinden şikayetçi olması ve söz konusu görevin gerektirdiği  profesyonel ve ahlaki yeterliliklere sahip olmaması nedeniyle görev başvurusunun reddini talep ettikleri mektubu yetkili üst mercilere iletmeleri, kısa bir süre sonra mektubun üç farklı günlük gazetede yayınlanması, Bayan M.S.’in hakaret nedeniyle başvurucular aleyhine başlattığı hukuk davasının yerel mahkeme nezdinde mektubun başvurucular tarafından yayınlanmamış olması nedeniyle reddedilip temyiz mahkemesince başvurucuların mektubun içeriğinde yer alan doğruluğu bulunmayan ifadelerin uygunsuzluğu ve Bayan M.S.’in şeref ve haysiyetinin zarar görmesi nedenleriyle sorumlu kılınmaları, başvurucuların ifadelerini geri çekmekle ve bu hususta yapacakları bildiriyi bölgedeki radyo ve televizyon ve iki gazetede yayınlamakla yükümlü kılınmaları, başvurucuların hakaret dolayısıyla başlatılan hukuk yargılaması sonucunda ödemek zorunda bırakıldıkları zararlar nedeniyle ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle İHAM’a başvuruda bulunmaları – ihlal yok

 

Toplanma ve Dernek Kurma Özgürlüğü

National Turkish Union ve Kungyun v. Bulgaristan, Başvuru no. 4776/08, Karar tarihi: 08.06.2017

Başvurucu Menderes Mehmet Kungyun’un kurucusu olduğu ve Bulgaristan’daki müslüman azınlığın haklarını korumayı ve geliştirmeyi amaçlayan National Turkish Union derneğinin kurulmasının siyasi faaliyet yürüteceği, Bulgaristan’daki Türklere yönelik ayrılıkçı bir amaç taşıdığı, bunun da etnik olarak ülkenin bütünlüğünü ve güvenliğini tehlikeye atacağı gerekçesiyle bölge mahkemesi ve yargıtay tarafından engellenmesi – Dernek kurma özgürlüğünün ihlali

Ayrımcılık Yasağı

Bayev ve Diğerleri v. Rusya, Başvuru no: 67667/09,Karar tarihi: 20.06.2017

Ryazan Bölgesel Meclisi’nin 2006’da ergin olmayanlar arasında eşcinselliğin teşvikine yönelik kamu aktivitelerini yasaklayan Çocukların Ahlakının Korunması Kanunu’nu, 2008’de ise bu amaçla kamu aktiviteleri yapanlara yönelik idari cezai yükümlülükler tesis eden İdari Suçlar Kanunu’nu kabul etmesi üzerine: Birinci başvurucunun 2009’da bir lisenin önünde elinde “eşcinsellik normaldir” ve “eşcinselliğimle gurur duyuyorum” yazan pankartlarla eylem yapması üzerine 1500 ruble idari para cezasına tabi tutulması, ikinci ve üçüncü başvurucunun ise 2012’de bir çocuk kütüphanesi önünde ellerinde “Rusya dünyada gençlerin en çok intihar ettiği ülke, bunların büyük çoğunluğu eşcinsel çünkü doğaları hakkında bilgi alamıyorlar. Otoriteler çocuk katili, eşcinsellik iyi.” ve “ Çocukların bilmeye hakkı var büyük insanların bazıları da eşcinsel, eşcinseller de mükemmel olabilir, eşcinsellik doğal ve normal” yazan ve ayrıca Rusya’nın kültürel mirasına katkıda bulunmuş eşcinsel olduklarına inanılan ünlü insanların isimlerini de içeren pankartlarla eylem yapması üzerine tutuklanmaları ve ayrı ayrı 1800 ve 2000 ruble idari para cezasına tabi tutulmaları- Mahkeme kanuni düzenlemelerin belirsiz terminoloji içermesi ve sınırsız uygulama alanı sebebiyle kötüye kullanıma açık olduğu ve ayrıca bu gibi düzenlemelerin homofobiyi arttırmasının demokratik toplumda çoğulculuk ve hoşgörü ilkeleri bağdaşmadığına hükmetmiş ve bu bağlamda Rusya’nın ifade özgürlüğü kapsamındaki takdir hakkını aştığı gerekçesiyle 10. Maddenin ihlaline hükmetmiştir. Ayrıca kanuni düzenlemelerin heteroseksüel çoğunluğun homoseksüel azınlık üzerinde baskı kurmaya yol açması sebebiyle 14. Maddenin 10. Madde ışığında ihlal edildiğine hükmetmiştir.

Aynı Suçtan İki Kez Yargılanmama ve Cezalandırılmama Hakkı

Simkus v. Litvanya, Başvuru no. 41788/11, Karar tarihi: 13.06.2017

Başvurucunun Temmuz 2006’da Devlet Sınır Koruma Servisini arayıp gecenin erken saatlerinde kaçakçılık şüphesiyle bir kişiyi vurduğu gerekçesiyle Devlet Sınır Koruma Servisi görevlisini bulup vuracağını öne sürerek, görevliyi tehdit etmesi, adli inceleme sonrası arayanın Bay Simkus olduğunun anlaşılması, aynı gecenin ilerleyen saatlerinde Bay Šimkus’un yaralı adamın tedavi altına alındığı hastaneye gelip, görevlilere çeşitli küfürler ve hakaretler ederek, yaralı adamın serbest bırakılmasını, aksi takdirde görevlileri döveceğini veya öldüreceğini söylemesi, idari işlemlerle başvurucunun hastanede küfür etmesi sebebiyle sorumluluğunun bulunması, aynı zamanda cezai takibatta da hem hastanedeki tutumundan dolayı hem de telefon görüşmesinden dolayı suçlu bulunması,cezai takibatın zamanaşımı nedeniyle sonlandırılması fakat zaten  idari ceza almış olduğu suçtan dolayı ayrıca cezai takibatın da aynı suç sebebiyle yapılmış olmasından dolayı başvurucunun şikayeti- İHAS’a EK 7 numaralı protokolün 4. maddesinin ihlali

 

Yorum Yapın

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: