İçeriğe geç

Şubat 2021 – İHAM Kararları Bülteni

by 09/03/2021

Merhaba,

Şubat ayı içerisinde verilen 10’u Türkiye’ye karşı 14 İHAM kararının yer aldığı İHAM bülteni yayında. Bu bültendeki çeviriler, Benan Molu, Günsu Karacaoğlan, Batuhan Karataş, Pınar Baysal, Dicle Demir, İlkay Nadir, Muhammed Canpolat ve Serde Atalay tarafından yapıldı.

Önümüzdeki ay görüşmek üzere.

Yaşam hakkı ve etkili soruşturma yürütme yükümlülüğü

Hanan v. Almanya, Büyük Daire, Başvuru No: 4871/16, Karar Tarihi: 16.02.2021

İHAM, Afganistan’daki NATO operasyonları sırasında yaşanan hava saldırısında başvurucunun oğullarının ölümüne ilişkin Alman makamları tarafından yürütülen soruşturmanın, etkili soruşturma yürütme yükümlülüklerine uygun olduğuna karar vermiştir. Kararın özet çevirisi buradan okunabilir.

İşkence, insanlıkdışı ve aşağılayıcı muamele yasağı ve etkili soruşturma yürütme yükümlülüğü

N.Ç. v. Türkiye, Başvuru No. 40591/11, Karar tarihi: 09.02.2021

İHAM, 14 yaşında cinsel istismara uğrayan başvurucunun destekten yoksun bırakılmasının, sanıklara karşı güvenliğinin sağlanmamasının, tecavüz olaylarının gerekli olmaksızın tekrar canlandırılmasının, tekrarlanan tıbbi muayenelerin, duruşmalarda sakin ve güvenli bir ortam bulunmamasının, mağdurun rızası değerlendirmesinin, yargılamaların aşırı uzun olmasının ve son olarak suçlamaların ikisinin zamanaşımına uğramasının başvurucu açısından ciddi bir ikincil mağduriyete sebep olduğunu, bunun da insanlıkdışı muamele yasağı ve özel hayata saygı hakkının ihlali olduğunu tespit etmiştir. Kararın çevirisini buradan okuyabilirsiniz.

İltümür Ozan ve diğerleri v. Türkiye, Başvuru no. 38949/09, Karar tarihi: 16.02.2021

ESP üyesi başvurucuların 28 Şubat 2008 tarihinde sosyal güvenlik yasasında yapılacak değişikliğe karşı bildiri dağıttıkları sırada polisler tarafından gözaltına alınırken ve gözaltında şiddete maruz kaldıkları, gözlerinde ve vücutlarında yaralanmalar olduğu iddiasıyla yaptıkları şikayette takipsizlik kararı verilmesi – Kötü muamele yasağının ihlal edildiği iddiasını etkili şekilde soruşturma yükümlülüğünün ihlali

Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı

V.C.L. ve A.N. v. Birleşik Krallık, Başvuru no: 77587/12 ve 74603/12, Karar tarihi: 16.02.2021

İHAM, insan ticareti suçunun mağduru olduklarına dair güvenilir bir şüphe olmasına rağmen, onları korumak için gereken önlemlerin alınmamasının ve başvurucuların yargılanmasının, kölelik ve zorla çalıştırma yasağının ihlali olduğuna karar verdi. İnsan ticareti mağduru olma ihtimali olan kişilerin yargılanmasına ilişkin ilk karar olan bu kararın özet çevirisi buradan okunabilir.

Adil yargılanma hakkı

Ahmet Nihat Özsan A.Ş v. Türkiye, Başvuru no. 62318/09, Karar tarihi: 09.02.2021

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren başvurucu anonim şirketin, Borçlar Kanunu madde 105 uyarınca açtığı ek tazminat davasına ilişkin karar verirken yerel mahkemenin ve Yargıtay Hukuk Dairesi ile Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun farklı içtihatları kararlarına esas alması, mahkemeler arasında Borçlar Kanunu madde 105 açısından bir içtihat birliği olmaması – adil yargılanma hakkının ihlali

İfade özgürlüğü

Dickinson v. Türkiye, Başvuru No: 25200/11, Karar Tarihi: 02.02.2021

Başvuru konusu olay sırasında 20 yıldır Türkiye’de yaşayan ve üniversitelerde ders veren kolaj sanatçısı başvurucuya dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Irak işgalini desteklediği gerekçesiyle yaptığı Erdoğan’ın başının bir köpeğin vücuduna yapıştırıldığı, köpeği tutan tasmanın Amerikan bayrağının renklerini taşıdığı, köpeğin gövdesine ise “Bush’un Köpeği Olmayacağız” yazdığı kolaj çalışması nedeniyle TCK’nin 125. maddesi altında başbakana hakaret suçundan tutuklama ve adli para cezası verilmesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesi – İfade özgürlüğünün ihlali

Ramazan Demir v. Türkiye, Başvuru no. 68550/17, Karar tarihi: 09.02.2021

İHAM, 2016 yılında Silivri Cezaevi’nde tutuklu bir avukat olan başvurucunun kendi savunmasını hazırlamak ve müvekkillerinin duruşmalarını takip edebilmek amacıyla Anayasa Mahkemesi ve İHAM’ın karar arama siteleri ve Resmi Gazete gibi internet sitelerine erişim talebinin ilgili ve yeterli gerekçe gösterilmeden reddedilmesini, Sözleşme’nin 10. maddesinde düzenlenen ifade özgürlüğü bağlamında bilgiye erişim hakkının ihlali olarak görmüştür. Kararın özet çevirisini buradan okuyabilirsiniz.

Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı

Sağdıç v. Türkiye, Başvuru No: 9142/16, Karar Tarihi: 09.02.2021

Koramiral başvurucunun isim ve fotoğrafının ‘hükümeti devirmeye çalışan elebaşlarından biri’ olarak Yeni Şafak ve Taraf gazetelerinde haber yapılarak hedef gösterilmesi, şeref ve itibarın korunması hakkının ihlalidir. Kararın özet çevirisi buradan okunabilir.

Toplanma, gösteri yapma ve dernek kurma özgürlüğü

Konuk ve diğerleri v. Türkiye, Başvuru no. 26638/07, Karar tarihi: 09.02.2021

Gözaltında kaybedilen iki kişinin fotoğraflarıyla kaldırımda yürüyen ve 15 dakika oturma eylemi yapan HADEP Siirt ilçe temsilcilerinin tutuklanıp 2911 sayılı Kanun’a muhalefet etme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası ve adli para cezasıyla cezalandırılması – 11. maddenin ihlali

Mustazaflar ile Dayanışma Derneği v. Türkiye, Başvuru No: 8064/13, Karar Tarihi: 09.02.2021

Genel sekreteri dahil bazı üyelerinin yasadışı Hizbullah örgütüne üye olduklarına dair henüz kesinleşmemiş yargı kararlarına rağmen söz konusu derneğin savcılık talebi üzerine amacının yasadışı hale geldiği gerekçesiyle feshedilmesi – 11. maddenin ihlali

Bilim ve Araştırma Vakfı ve Diğerleri v. Türkiye, Başvuru No: 13848/10, Karar Tarihi: 09.02.2021

Kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve faaliyetini devam ettirmek için yeterli ekonomik kaynağa sahip olmadığı ve tüzüğünde öngörülen amaçlara aykırı davrandığı gerekçesiyle Devlet Güvenlik Mahkemeleri önünde devam eden ceza davalarının paralelinde, Vakıflar Genel Müdürlüğünce derneğin feshedilmesi – 11. maddenin ihlali [Mahkeme bu başvuruda, 2000 yılında başlayan davanın 2010 yılında sona ermesi nedeniyle makul sürede yargılama hakkının da ihlal edildiğine karar vermiştir.]

Ayrımcılık yasağı

Jurčıć v. Hırvatistan, Başvuru No. 54711/15, Karar Tarihi: 04.02.2021

Tüp bebek tedavisiyle hamile kalan kadına hamile kadınların çalışamayacağı ima edilerek hastalık izni süresince sağlık sigortasının ödenmemesi, cinsiyet temelli ayrımcılık yasağının ihlalidir. Kararın özet çevirisi buradan okunabilir.

18. madde

Azizov ve Novruzlu v. Azerbaycan, Başvuru no. 65583/13 70106/13, Karar tarihi: 18.02.2021

NIDA isimli sivil toplum kuruluşunun üyesi olan iki üniversite öğrencisinin Hükümet’in politikalarına ve asker ölümlerine karşı düzenlenen eylemlere katılmaları sebebiyle ilgili ve yeterli gerekçe gösterilmeden tutukluluk halinin devam ettirilmesi – 5/3 ile bağlantılı olarak 18. maddenin ihlali

Mülkiyet hakkı

Tokel v. Türkiye, Başvuru No: 23662/08, Karar Tarihi: 9 Şubat 2021

1988’de özel bir çay fabrikasında çalışırken çay yapraklarının kurutulmasını kolaylaştıran bir taşıma bandı icat eden başvurucunun, dönemin İhtira Beratı Kanunu çerçevesinde yaptığı başvurunun kabul edilmesi sonucu icadı için usulüne uygun şekilde 15 yıl geçerli ihtira beratı (bugünkü patent) alması, 1990’da Çaykur’un çay yapraklarının kurutulmasını sağlayacak teknolojik ekipmana yatırım yapması ve çeşitli fabrikalarında test ettiği kurutma teknolojisinin onaylanması sonrası bu sistemi fabrikalarında kurması, Türkiye’nin 1995’te Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması’na (TRIPS) taraf olması sonrası yapılan yasal değişiklikler sonucu başvurucunun ihtira beratının patent olarak kaydedilmesi ve geçerlilik süresinin 20 yıla uzatılması, 1993’te Çaykur’un söz konusu teknolojiyi kendisinden çalmakla ve ihtira beratını usulsüz elde etmekle itham ettiği başvurucuya karşı ihtira beratının iptali davası açması, ilk derece mahkemesinin bu davayı reddetmesi, ancak bu kararın temyizde ek uzman raporu alınması gerektiği gerekçesiyle bozulması, alınan yeni raporlarla da icadın başvurucuya ait ve yeni olduğunun teyit edilmesi suretiyle Çaykur’un davasının kesin olarak reddedilmesi, sonrasında başvurucunun Çaykur’a karşı haksız rekabetin sonlandırılması talebiyle dava açması, başvurucunun talebinin ilk derece tarafından kabul edilmesi ancak yapılan temyiz başvurusu sonrası kararın bozularak ilk dereceye geri gönderilmesi, sonrasında davanın sonuçsuz bırakılması, 2002 yılında açtığı diğer davalarda başvurucunun öncelikle çeşitli tespit davaları açmak suretiyle Çaykur tarafından icadının hukuka aykırı kullanımını tespit ettirmesi, ardından açtığı iki dava aracılığıyla patentli sisteminin kullanılmasının durdurulması için ihtiyati tedbir kararı alması fakat bu kararların icra edilememesi, bunun üzerine başvurucunun açtığı tazminat davasında, alınan bilirkişi raporları ışığında Çaykur’un kurutma sistemini kullanımının ilgili düzenlemeler gereğince “önceki kullanım” koşullarına uyduğu gerekçesiyle davanın reddedilmesi ve akabinde kesinleşmesi – Mülkiyet hakkının ihlali

From → Haberler

Yorum Yapın

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: