İçeriğe geç

Eylül ve Ekim 2021 – İHAM Kararları Bülteni

by 23/11/2021

Merhaba, Eylül ve Ekim ayında verilen önemli İHAM kararlarının özet çevirilerinin yer aldığı bülten yayında. Bu bültendeki çeviriler, Benan Molu, Rumeysa Budak, Pınar Baysal, Emre Karaman, Muhammed Canpolat, Polat Yamaner, Doğukan Kalınoğlu, Dadlez Sabak, Necdet Üstündağ, Nazlı Ecem Coşkun tarafından yapılmıştır.

Önümüzdeki ay görüşmek üzere.

İşkence, insanlıkdışı ve kötü muamele yasağı ve etkili soruşturma yürütme yükümlülüğü

Aarrass v. Belçika, Başvuru no.16371/18, Karar Tarihi: 30.09.2021

Belçika ve Fas çifte vatandaşı olan başvurucunun Fas hapishanesinde kötü muameleye maruz kaldığı ve kendisine Belçika konsolosluğu tarafından koruma sağlanmadığı iddiası, açıkça dayanaktan yoksundur. Kararın özet çevirisi buradan okunabilir.

Özgürlük ve güvenlik hakkı

Kerem Çiftçi v. Türkiye, Başvuru no 35205/09, Karar Tarihi: 21.09.2021

Hakkında çıkartılan yakalama emrinin iade edilmesine yönelik karara rağmen bu kararın makul kabul edilebilecek bir sürede, bir ay, uygulamaya konmaması sonucunda başvurucunun yaklaşık bir buçuk saat haksız şekilde gözaltında kalması ve CMK. 141 kapsamında tazminat taleplerinin reddi – Sözleşme madde 5/1 ve 5/5’in ihlali

Adil yargılanma hakkı

Kartoyev ve diğerleri v. Rusya, Başvuru no: 9418/13, 9421/13, 49007/13, Karar Tarihi: 19.10.2021

Terör saldırısı düzenlemekle suçlanan başvurucuların, yargılamalarının gizli gerçekleştirilmesi,  iddia makamı ve savunma makamı arasında silahların eşitliği ilkesinin gözetilmemesi nedeniyle adil yargılanma hakları ihlal edilmiştir. Kararın özet çevirisini buradan okuyabilirsiniz.

Bara ve Kola v. Arnavutluk, Başvuru No. 43391/18 ve 17766/19, Karar Tarihi: 12.10.2021

Yargı reformu ve yeni getirilen hukuk yolu gerekçe gösterilerek idare ve ceza davalarının makul sürede tamamlanmaması, makul sürede yargılanma hakkının ihlalidir. Özet çeviri buradan okunabilir.

Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı

M.P. v. Portekiz, Başvuru No: 27516/14, Karar tarihi: 07.09.2021

Boşanma ve velayet davalarında eski eşinin başvurucunun e-postalarını delil olarak sunması, özel hayata saygı hakkının ihlali değildir. Kararın özet çevirisi buradan okunabilir.

Volodina v. Rusya (no. 2), Başvuru no. 40419/19, Karar tarihi: 14.09.2021

Sahte sosyal medya hesapları açan, mahrem fotoğraflar yayınlayan, ısrarlı takipte ve ölüm tehdidinde bulunan partnerin tekrarlayan siber şiddetine karşı hareketsiz kalınması, 8. maddenin ihlalidir. Kararın özet çevirisini buradan okuyabilirsiniz.

M.L. v. Slovakya, Başvuru no. 34159/17, Karar Tarihi: 14.10.2021

Başvurucunun oğlunun vefatının ardından unutulma hakkını dikkate almadan yapılan gazete haberleri, özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlalidir. Kararın özet çevirisi buradan okunabilir.

Samsin v. Ukrayna, Başvuru no. 38977/19, Karar Tarihi: 14.10.2021

Ukrayna Hükümeti Arındırma Yasası uyarınca Yüksek Mahkeme yargıcının görevden alınması ve kamu hizmetinde çalışmasının yasaklanması, özel hayata saygı hakkının ihlalidir. Kararın özet çevirisi buradan okunabilir.

Yeşil v. Türkiye, Başvuru no. 28349/11, Karar Tarihi: 19.10.2021

Sonucunda bulunan delillere dayanılarak başvurucunun cezalandırıldığı ev araması gerçekleştirilmeden önce özel harekât polisleri tarafından mekânın güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan ve iddialara göre gereğinden uzun süren “ön arama”nın yasal dayanağının olmaması, bu aramanın kamera kaydı veya şahit olmadan gerçekleştirilmesi sebebiyle başvurucu tarafından ileri sürülen delillerin polisler tarafından yerleştirildiği iddiasının yerel mahkemelerce gereğince tartışılmaması ve ceza muhakemesi hukukunun usuli güvencelerin hakkıyla gözetilmemesi – Özel hayata saygı hakkının ve adil yargılanma hakkının ihlali

İfade özgürlüğü

Sanchez v. Fransa, Başvuru No. 45581/15, Karar Tarihi: 02.09.2021

Siyasetçinin herkese açık Facebook hesabından nefrete teşvik eden yorumları silmemesi nedeniyle ceza alması, ifade özgürlüğünü ihlal etmez. Kararın özet çevirisi buradan okunabilir.

Z.B. v. Fransa, Başvuru No. 46883/15, Karar Tarihi: 02.09.2021

Kreşe giden üç yaşındaki yeğenine üzerinde ‘Ben bir bombayım’ ve ‘11 Eylül doğumlu Cihat’ yazan tişört giydiren kişinin mahkum edilmesi, ifade özgürlüğünü ihlal etmez. Kararın özet çevirisini buradan okuyabilirsiniz.

Tuncer Bakırhan v. Türkiye, Başvuru no: 31417/19, Karar tarihi: 14.09.2021

Siirt eski belediye başkanının politik eylemleri sebebiyle terör suçlarından uzun süre tutuklu kalması, özgürlük ve güvenlik hakkı ile ifade özgürlüğünü ihlal eder. Kararın özet çevirisini buradan okuyabilirsiniz.

Dareskizb Ltd v. Ermenistan, Başvuru no.61737/08, Karar Tarihi: 21.09.2021

Hükümetin olağanüstü hal sırasında siyasi muhalif olarak bilinen bir gazetenin yayımlanmasını engellemesi, ifade özgürlüğü ile adil yargılanma hakkının ihlalidir. Kararın özet çevirisi buradan okunabilir.

Ringier Axel Springer Slovakia, a.s. v. Slovakya (no. 4), Başvuru No.26826/16, Karar Tarihi: 23.09.2021

Ünlü bir şarkıcının marihuanaya ilişkin ifadelerini yayınladığı için medya şirketine uyuşturucu kullanımını teşvik etmek nedeniyle para cezası verilmesi, ifade özgürlüğünün ihlalidir. Kararın özet çevirisi buradan okunabilir.

Moldova Araştırmacı Muhabirler ve Yayın Güvenliği Derneği v. Moldova ve Sanduta v. Moldova, Başvuru no. 4358/19, Karar Tarihi 12.10.2021

Bir STK’ye ve gazeteciye, Sosyalist Parti’ye başkanlık seçimlerinde offshore (denizaşırı) para aktarıldığını yazması nedeniyle iftira suçundan dava açılması, ifade özgürlüğünün ihlalidir. Kararın özet çevirisini buradan okuyabilirsiniz.

Vedat Şorli v. Türkiye, Başvuru no. 42048/19, Karar tarihi: 19.10.2021

Facebook paylaşımları nedeniyle kişiye Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hapis cezası verilmesi, ifade özgürlüğü ihlalidir. TCK’nin 299. maddesi değiştirilmeli. Kararın çevirisi buradan okunabilir.

A.M. v. Türkiye, Başvuru no. 67199/17, Karar Tarihi: 19.10.2021

Youtube üzerinden yayınlanan bir videosunda Muhammed peygamber hakkındaki yorumları nedeniyle bir meslektaşının şikâyeti üzerine hakkında TCK m. 216 (Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu)  kapsamında soruşturma başlatılan yoga eğitmeni başvurucunun, dini değerlerine dayanarak halkın bir kesimini alenen aşağılamadan aldığı kesinleşmemiş hapis cezasının paralelinde Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından Türklüğü aşağılamak gerekçesiyle disiplin cezasına çarptırılması ve bu cezanın Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu tarafından onaylanması – ifade özgürlüğü ihlali

Ayrımcılık yasağı

X. v. Polonya, Başvuru no. 20741/10, Karar tarihi: 16.09.2021

Dava, başvurucunun, boşanma kararında kabul edilen velayet anlaşmasında eski eşinin yaptığı değişiklikle en genç çocuğunun velayetinin kendisinden alınması kararına karşı başlattığı yargısal sürece ilişkindir. Başvurucu, başka bir kadınla ilişkisi olduğu için yerel mahkemelerin eşi lehine hareket ettiğini iddia etmiştir. Sözleşme’nin 8. maddesiyle bağlantılı olarak 14. maddesine dayanan başvurucu, çocuğunun velayetinin kendisine verilmesi talebinin cinsel yönelimi sebebiyle yerel mahkemeler tarafından reddedildiğinden şikayet etmiştir.

Mahkeme, başvurucunun cinsel yöneliminin ve bir başka kadınla ilişkisinin kasıtlı olarak tartışmaların merkezine alındığını ve yargısal sürecin her aşamasında var olduğunu tespit etmiştir. Mahkeme, başvurucu ile çocuğunun velayetini almak isteyen herhangi bir ebeveyn arasında farklı bir muamele olduğuna karar vermiştir. Bu farklılık, başvurucunun cinsel yönelimine dayandırılmıştır ve bu sebeple ayrımcılığa yol açmıştır. Kararın özet çevirisi buradan okunabilir.

Selygenenko ve diğerleri v. Ukrayna, Başvuru no. 24919/16, 28658/16, Karar Tarihi: 21.10.2021

Ukrayna’daki çatışma bölgelerinden gelen mültecilerin yerel seçimlerde oy kullanma hakları reddedilmesi, genel ayrımcılık yasağının ihlalidir. Kararın özet çevirisini buradan okuyabilirsiniz.

León Madrid v. İspanya, Başvuru no. 30306/13, Karar Tarihi: 26.10.2021

Somut olayın koşulları gözetilmeden, çocuğun otomatik olarak önce babanın sonra annenin soyadını almasının dayatılması, toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında ayrımcılık yasağının ihlalidir. Kararın özet çevirisini buradan okuyabilirsiniz.

Toplak ve Mrak v. Slovenya, Başvuru no. 34591/19, 42545/19, Karar Tarihi: 26.10.2021

Engelli başvurucuların referandum için önceden erişilebilir bir sandık merkezi talep edebilecekleri etkili yargı yollarının bulunmaması nedeniyle genel ayrımcılık yasağıyla bağlantılı olarak etkili başvuru hakları ihlal edilmiştir. Kararın özet çevirisi buradan okunabilir.

Mülkiyet hakkı

Yavuz Özden v. Türkiye, Başvuru no.  21371/10, Karar Tarihi: 14.09.2021

Maliki olduğu arazinin askeri güvenlik bölgesi ilan edilip etrafının tel örgü ile kapatılması ve üzerine askeri binalar inşa edilmesi sonucunda başvurucunun mülkiyet hakkının sınırlandırılması, arazinin idare tarafından işgalinin geçici olarak değerlendirilmesi sebebiyle kamulaştırmasız fiili el atmanın şartlarının sağlanmadığı yönünde yargı kararları ve bu sebeple başvurucunun çeşitli tazminat taleplerinin reddi – Mülkiyet hakkının ihlali

From → Haberler

Yorum Yapın

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: