İçeriğe geç

Haziran-Temmuz-Ağustos 2022 – AYM Kararları Bülteni

by 05/09/2022

Merhaba,

Anayasa Mahkemesi tarafından Haziran, Temmuz ve Ağustos ayı içerisinde verilen önemli bazı kararların yer aldığı bülten yayında.

Önümüzdeki ay görüşmek üzere. 

Yaşam hakkı ve etkili soruşturma yürütme yükümlülüğü

Binali Camgöz Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/36978, Karar Tarihi: 26/5/2022

Kolluk görevlileri tarafından gereksiz ve orantısız güç kullanılması sonucu ölümün meydana gelmesi ve ölüm olayına ilişkin olarak soruşturma izni verilmemesi – yaşam hakkının maddi ve usul yönünden ihlali

İşkence, insanlık dışı ve kötü muamele yasağı ve etkili soruşturma yürütme yükümlülüğü

M.K. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/9506, Karar Tarihi: 10/5/2022

Kahramanmaraş’ta yakalanıp gözaltına alınan ve Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğüne teslim edilen başvurucunun Kahramanmaraş ve Mersin’de kötü muameleye maruz kaldığı iddiası hakkında adli muayene raporlarında darp cebir izi olmadığı, kamu davasının açılmasını gerektirecek nitelikte yeterli delil mevcut olmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi – kötü muamele iddiasını etkili şekilde soruşturma yükümlülüğünün ihlali

Mehmet Ali Çintan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/13137, Karar Tarihi: 29/6/2022

FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla Mersin’de gözaltına alınan başvurucunun gözaltındayken kendisine sorulan sorulara cevap vermediği gerekçesiyle kolluk görevlileri tarafından darp edildiğine ve vücudunda yaralanmalar oluştuğuna dair beyanlarına, fotoğraflarına ve sağlık raporlarına rağmen kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmesi – kötü muamele iddiasını etkili şekilde soruşturma yükümlülüğünün ihlali

Deniz Şah Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2018/29836, Karar Tarihi: 14/4/2022

Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda silahlı terör örgütüne üye olma/terör örgütü kurma ve yönetme suçlarından tutuklu olan başvurucunun 3 Nisan 2018 tarihinde SEGBİS odasından dönerken oturma eylemi yapmak istemesi nedeniyle infaz koruma memurları tarafından fiziksel şiddete maruz bırakılması, yüzüne ve vücuduna çok sayıda darbe alıp koridorda sürüklenmesi, gördüğü şiddeti protesto etmesi nedeniyle disiplin cezasıyla cezalandırılması ve yaptığı şikayetler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi – kötü muamele iddiasını etkili şekilde soruşturma yükümlülüğünün ihlali

Şehap Korkmaz Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/7592, Karar Tarihi: 26/5/2022

Gezi Parkı eylemleri sırasında Ali İsmail Korkmaz’ın kolluk güçleri ve onlarla hareket eden kişiler tarafından dövülerek öldürülmesi ve etkili soruşturma yürütülmemesi – eziyet yasağının maddi ve usul boyutlarının ihlali

Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı

Hicret Aksoy Başvurusu, Başvuru Numarası: 2021/2107, Karar Tarihi: 13/4/2022

İfadeden yaklaşık bir yıllık bir süre geçtikten sonra gözaltına alınması, emzirilme çağında bakıma muhtaç bir yaşında bebeğinin olduğunu, kocasının tutuklu olduğunu ve bebeğini teslim edecek kimsesinin olmadığını söylemesine rağmen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında eşinin ByLock olan telefonunu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınıp tutuklanan başvurucuya beraatten sonra CMK’nin 141. maddesi uyarınca açtığı tazminat davasında 3.537 TL tazminat verilmesi – Gözaltı, tutuklama tedbirinin ölçüsüz, tazminatın yetersiz olması nedeniyle kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının ihlali

Kübra Çankaya Başvurusu, Başvuru Numarası: 2021/7876, Karar Tarihi: 13/4/2022

Twitter’da attığı tweetlerle cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan başvurucunun suç tarihlerinde akıl hastası olup olmadığının, akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunun ve bunun davranışları üzerindeki etkilerinin tespiti için üç hafta süreyle gözlem altına alınmasına karar verilmesi – İhlal yok.

Adil yargılanma hakkı

Nevriye Kuruç Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2021/58970, Karar Tarihi: 5/7/2022

İş sözleşmesine dayalı olarak açılan alacak davasının yaklaşık 7 yıl sürmesi – makul sürede yargılanma hakkının ve yargılamanın makul sürede tamamlanmadığı şikâyetinin ileri sürülebileceği etkili bir yol bulunmaması nedeniyle de makul sürede yargılanma hakkı ile bağlantılı etkili başvuru hakkının ihlali [Pilot karar – AYM, yapısal sorunun çözülmesi için TBMM’nin gerekli adımları atmasına ve kararın yayımlandığı tarihe kadar makul sürede yargılanma hakkının ihlali iddiasıyla yapılmış olan başvurular ile bu tarihten sonra kaydedilecek aynı mahiyetteki başvuruların incelenmesinin kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından itibaren dört ay süreyle ertelenmesine karar verdi.]

Cansu Güneş Seferoğlu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/3706, Karar Tarihi: 29/6/2022

 Dosyadaki tüm deliller isnat edilen görevi yaptırmamak için direnme suçunu işlemediğini göstermekte iken aleyhe hiçbir delil bulunmadığı hâlde cezalandırıldığını, suçlamaya esas alınan 20/1/2013 tarihli Zor Kullanma Tutanağı’nın esasen mevcut olmadığını, direnme suçunun dayanağının gerekçeli kararda izah edilmediğini iddia eden başvurucuya dosya kapsamına uygun olmayan gerekçeler ile ceza verilmesi – adil yargılanma hakkı kapsamındaki gerekçeli karar hakkının ihlali

Hatay Barosu Başkanlığı Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/5964, Karar Tarihi: 11/5/2022

Hukuka aykırı şekilde, firma ve şahıslardan vekaletname alınarak avukatlık hizmeti kapsamında faaliyetler yürütülmesi nedeniyle açılan ceza davasına katılma isteği bulunan baro başkanlığının istinaf talebinin reddi nedeniyle adil yargılanma hakkının ihlal edildiği iddiası – konu bakımından yetkisizlik sebebiyle kabul edilemezlik kararı

İsa Kaya Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/13050, Karar Tarihi: 16/6/2022

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin tek taraflı deklarasyon sonucunda verdiği kayıttan düşme kararına dayanılarak yapılan yargılamanın yenilenmesi talebinin reddedilmesi – adil yargılanma hakkının ihlali

Mehmet Kösem Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/3058, Karar Tarihi: 30/3/2022

Zabıt katibi iken FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu iddiasıyla KHK ile ihraç edilen başvurucunun İstanbul Barosu levhasına kaydolmak için yaptığı başvurunun baro ve Barolar Birliği tarafından uygun bulunmasına karşın Adalet Bakanlığı tarafından açılan davada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesine rağmen iptal kararı verilmesi – hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlali

Özgür Şakir Beller Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/22043, Karar Tarihi: 15/6/2022

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının tefhim edilmesinden sonra verilen itiraz dilekçesi üzerine gerekçeli karar tebliğ edilmeden dosyanın itirazının incelenmesi için yetkili mahkemeye gönderilmesi ve ayrıntılı itiraz dilekçesi verme imkânı sağlanmadan itirazın incelenmesi – adil yargılanma hakkı kapsamındaki savunma için gerekli zaman ve kolaylıklara sahip olma ve mahkemeye erişim haklarının ihlali

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi

Recep Yılmaz Yazıcıoğlu Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/33714, Karar Tarihi: 25/5/2022

Avukat olan başvurucunun elektronik ortamda tebliğe ilişkin zorunluluklara uyulmadığı gerekçesiyle Göztepe Vergi Dairesi tarafından 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi uyarınca 1.370 TL tutarında özel usulsüzlük cezası ödemesi kararına karşı açtığı davanın reddedilmesi – özel usulsüzlük cezasının kanuni dayanağının bulunmaması nedeniyle suçta ve cezada kanunilik ilkesinin ihlali

Özel hayata ve aile hayatına saygı hakkı

Selçuk Sinan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/16395, Karar Tarihi: 10/5/2022

Çalıştığı okulun 667 sayılı OHAL KHK’si ile kapatılması nedeniyle başvurucunun öğretmen olarak çalışma izninin iptal edilmesi ve yeniden çalışma izni düzenlenmesinin yasaklanması – özel hayata saygı hakkının ihlali

H.P. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/33548, Karar Tarihi: 25/5/2022

FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edilen yurtdışında bir üniversitenin başkanı olduğu gerekçesiyle 2013’ten bu yana Romanya’da yaşayan ve çalışan başvurucunun pasaportunun iptal edilmesi – Özel hayata saygı hakkından ihlal yok.

Din, vicdan ve inanç özgürlüğü

Hüseyin El Ve Nazlı Şirin El Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2014/15345, Karar Tarihi: 7/4/2022

Öğrencinin din kültürü ve ahlak bilgisi dersinden muafiyet imkânı bulunmaması nedeniyle ebeveynlerin eğitim ve öğretimde dinî ve felsefi inançlarına saygı gösterilmesini isteme hakkının ihlal edildiği iddiası – ebeveynlerin eğitim ve öğretimde dinî ve felsefi inançlarına saygı gösterilmesini isteme hakkının ihlali

İfade özgürlüğü

Recep İhsan Eliaçık Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/19184, Karar Tarihi: 10/5/2022

Bir internet sitesinde yayımlanan bir kısım yazıları nedeniyle “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 5 yıl 15 ay hapis cezası ile cezalandırılan başvurucuya hükümle birlikte yurtdışına çıkış yasağı, belirlenen gün ve yerde imza atma ve İstanbul il sınırlarını terk etmeme şeklinde adli kontrol hükümlerinin uygulanması – İfade özgürlüğü ihlali yok.

Kemal Kılıçdaroğlu Başvurusu (8), Başvuru Numarası: 2019/11406, Karar Tarihi: 26/5/2022

CHP genel başkanı olan başvurunun 16 Nisan 2017 tarihli referandumla ilgili konuşmaları nedeniyle Yüksek Seçim Kurulu üyeleri tarafından açılan dokuz tazminat davasında tazminat ödemeye mahkum edilmesi – İhlal yok.

Hamdi Akın İpek Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2015/17048, Karar Tarihi: 25/5/2022

Bugün TV ve Kanaltürk adlı televizyon kanallarının Digiturk dijital yayın platformundan çıkartılması – Başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemezlik kararı

Haci Boğatekin Başvurusu (5), Başvuru Numarası: 2019/24321, Karar Tarihi: 25/5/2022

Bir gazetede yazdığı yazılar nedeniyle özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla açılan tazminat davasında başvurucunun 3.000 TL tazminat ödemesine karar verilmesi – ifade ve basın özgürlüğü ihlali

Abdulcebbar Tekin Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/561, Karar Tarihi: 14/4/2022

EĞİTİM-SEN üyesi ve öğretmen olan başvurucuların üyesi oldukları sendikanın çağrısı üzerine görev yaptıkları okullarda ana dilinin önemi konusunu bir ders saatinde işlemeleri nedeniyle müfredat dışı ders işledikleri gerekçesiyle kınama ve aylıktan kesme gibi çeşitli disiplin cezalarıyla cezalandırılmaları – İhlal yok.

Samet Çelikçapa Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/14878, Karar Tarihi: 26/5/2022

İki ay süreyle Şanlıurfa Hilvan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde geçici olarak görevlendirilen başvurucunun görevlendirmenin sonlandırılmasının ardından uğradığı maddi ve manevi tazminat nedeniyle Valilik’e yazdığı dilekçede “Hiçbir ihtiyaç, kamu yararı ve hizmet gereği bulunmamasına rağmen görevlendirmem yapılmıştır.” yazdığı için 10 ay kısa süreli kademe ilerlemesinin durdurma disiplin cezası ile cezalandırılması – İfade özgürlüğünün ihlali

Deniz Pelin Dinçer Akan Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/30653, Karar Tarihi: 29/6/2022

Bu Suça Ortak Olmayacağız bildirisine imza atan Barış İçin Akademisyenler arasında bulunan başvurucuların bir kısmına bildiriyi imzaladıkları için “hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak”, bir kısmına “görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak” bir diğer kısmına ise “herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak” fiillerini işledikleri iddiasıyla disiplin cezası verilmesi – İfade özgürlüğünün ihlali

Aykut Sayar Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/3447, Karar Tarihi: 14/4/2022

Kayyım atanmasının ardından kapatılan Zaman gazetesinin İzmir bürosunda editör yardımcısı olarak çalışan başvurucunun iş akdinin feshedilmesi ve Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından sürekli basın kartının iptal edilmesi – İfade ve basın özgürlüğünden ihlal yok.

A Dokuz Televizyonu Dijital Yayıncılık San. Ve Tic. A.Ş. Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/13960, Karar Tarihi: 30/3/2022

Adnan Oktar İle Sohbetler programının 30 Mayıs 2014 tarihli yayını için RTÜK tarafından söz konusu kanala toplumun manevi değerlerine aykırı yayın yapılması nedeniyle uyarı yaptırımı uygulanması – İfade ve basın özgürlüğü ihlali

Kadri Eroğul Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/976, Karar Tarihi: 11/5/2022

Taşeron şirkete bağlı olarak bir kamu kurumunda görev yapan başvurucunun kurumun yöneticileriyle ilgili sosyal medya paylaşımı nedeniyle iş akdinin feshedilmesi – İfade özgürlüğü ihlali

İrfan Sancı Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2018/5652, Karar Tarihi: 30/3/2022

Sel Yayıncılık müdürü ve ortağı olan başvurucuya Genç Bir Don Juan’ın Maceraları kitabını yayımlayarak müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etme suçundan açılan davada kovuşturmanın ertelenmesi kararı verilmesi – İfade özgürlüğünün ihlali

Yeni Gün Haber Ajansı Basın Ve Yayıncılık A.Ş. Ve Diğerleri Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2016/5903, Karar Tarihi: 10/3/2022

Bazı ulusal gazetelerde yayımlanan haberler ve köşe yazıları nedeniyle çeşitli sürelerde resmî ilan ve reklamlarının kesilmesine karar verilmesi – ifade ve basın özgürlüğünün ihlali [Pilot karar uygulamasına gidilerek aynı konuda yapılan ve karardan sonra yapılacak başvuruların incelenmesinin kararın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl süreyle ertelenmesine karar verildi.]

Mürsel Yıldız Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/22149, Karar Tarihi: 15/6/2022

Terör suçundan hükümlü olarak ceza infaz kurumunda bulunan bir arkadaşına Öcalan’ın yasaklı bir kitabını göndermeye çalıştığı gerekçesiyle başvurucuya silahlı terör örgütüne yardım etmeye teşebbüs suçundan 1 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verilmesi ve başvurucunun tutuklanması – İfade özgürlüğünün ihlali [Yargılamanın yaklaşık 7 yıl sürmesi nedeniyle ayrıca makul sürede yargılanma hakkının ihlali]

Toplanma, dernek kurma ve örgütlenme özgürlüğü

Cengiz Fırat Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/36358, Karar Tarihi: 10/5/2022

2019-2020 yıllarında Batman’da açlık grevleri, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın tutuklanması, kadına yönelik şiddet, milletvekilliklerinin düşürülmesi gibi konuları protesto etmek için basın açıklamalarına katılan başvuruculara idari para cezaları verilmesi – toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal

Filiz Kerestecioğlu Demir Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/21693, Karar Tarihi: 16/3/2022

6 Nisan 2017 tarihinde avukatların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla İstanbul Çağlayan Adliyesi içinde toplanan, başvurucunun da aralarında bulunduğu gruba polisin güç kullanması nedeniyle kötü muamele yasağı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiği iddiası – toplantı ve gösteri hakkından ihlal yok. [kötü muamele yasağının ihlali iddiası açıkça dayanaktan yoksunluk sebebiyle kabul edilemez bulundu.]

İpek Moral Ve Nuriye Gülmen Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/30422, Karar Tarihi: 26/5/2022

Darbe girişiminden sonra kamu görevinden çıkartılmaları nedeniyle açlık grevi yapan bazı kişilere destek vermek amacıyla “Yüksel Direnişi Halk Sofrasında Buluşuyor” sloganı ile düzenlenen bir etkinliğe katılan başvuruculara idari para cezası verilmesi – toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali

Nergiz Şen Ve Diğerleri Başvurusu (2), Başvuru Numarası: 2017/17702, Karar Tarihi: 4/7/2022

2016 yılında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde düzenlenecek etkinliklere katılma çağrısı içeren bildiri mahiyetindeki Gazete Meydan’ın dağıtılması amacıyla yapılan toplantıda kolluk güçlerince güç kullanımı neticesinde yaralanma meydana gelmesi – insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ve toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali

Akın Fener Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2017/22695, Karar Tarihi: 14/4/2022

KESK ve Eğitim-SEN üyesi olan başvuruculara “KESK EĞİTİM-SEN” yazılı yelekler, ellerinde Sendikaya ait bayrak, flama, pankartlarla “Hukuksuz ihraçlara ve açığa almalara teslim olmayacağız, direneceğiz” yazan pankartı açarak, oturma eylemi yaparak ve “İşimizi Geri İstiyoruz, Baskılar Bizi Yıldıramaz, İnsanlık Onuru İşkenceyi Yenecek!” şeklinde sloganlar atarak 15 Şubat – 25 Mart 2017 tarihlerinde 39 günlük periyotta ihraçları protesto etmek için düzenledikleri kısa süreli 29 eylem nedeniyle her eylem için ayrı ayrı 227 TL idari para cezası verilmesi – toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali

Etkili başvuru hakkı

Meltem Ayvalı Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/35467, Karar Tarihi: 26/5/2022

Bir ceza soruşturması kapsamında CMK’nin 135. maddesi uyarınca uzun süre ve usulsüz olarak telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişiminin dinlenildiği ve teknik araçlarla izlenildiğini ileri süren başvurucunun CMK’nin 141. maddesine dayanarak açtığı tazminat davasının reddedilmesi –  özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetiyle bağlantılı olarak etkili başvuru hakkının ihlali

Ayrımcılık yasağı

Süleyman Cüneyt Karakuş Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/8741, Karar Tarihi: 26/5/2022

Öğretim üyesi olan başvurucunun acil, yoğun bakım ve icap nöbetlerine tabi diğer personele nöbet ücreti ödenmesine rağmen bazı uzman doktorlara nöbet ücreti ödenmemesi nedeniyle açtığı iptal davasının reddedilmesi – mülkiyet hakkıyla bağlantılı olarak ayrımcılık yasağının ihlali

Mülkiyet hakkı

Hüseyin Bağır Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2018/19297, Karar Tarihi: 10/5/2022

1975 yılında Diyarbakır’da meydana gelen depremde evleri yıkılan depremzedelere kalıcı konut tahsis edilmemesi – mülkiyet hakkının ihlali

Mehmet Akif Afşar Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2016/7466, Karar Tarihi: 25/5/2022 ve Cafer Tekin İpek Ve Diğerleri Başvurusu, Başvuru Numarası: 2015/18176, Karar Tarihi: 25/5/2022

Terör örgütü kurma, üyeliği, yöneticiliği, terörizmin finansmanı, zimmet ve terör örgütü propagandası yapma suçlarından dolayı başlatılan ceza soruşturması sırasında verilen arama, elkoyma ve kayyım atama kararları nedeniyle mülkiyet hakkı ile ifade ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği iddiaları – Mülkiyet hakkı ihlali iddiası yönünden açıkça dayanaktan yoksunluk nedeniyle kabul edilemezlik kararı [İfade ve basın özgürlüğü ihlali iddiası ise OHAL Komisyonu’na başvuru yapılması gerektiği için başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez bulundu]

Çukurova İthalat Ve İhracat Türk A.Ş. Başvurusu, Genel Kurul, Başvuru Numarası: 2019/4408, Karar Tarihi: 18/5/2022

Ödeme emrine karşı açılan dava reddedildiği için uygulanan haksız çıkma zammının tahsilinden vergi borcu yeniden yapılandırıldığı hâlde vazgeçilmemesi – mülkiyet hakkının ihlali

Tevfik Ayhan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/17968, Karar Tarihi: 29/6/2022

Olağanüstü hâl tedbirleri kapsamında kanun hükmünde kararnameyle kapatılan şirketin vergi yükümlülüklerinin ihlalinden doğan vergi ve cezanın kanuni temsilci adına tarh edilmesi – mülkiyet hakkının ihlali

Eğitim hakkı

Özcan Zengin Başvurusu, Başvuru Numarası: 2020/4244, Karar Tarihi: 23/2/2022

Yurt dışında bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan bir üniversiteden alınan lisans diplomasına denklik verilmesi talebinin reddedilmesi – eğitim hakkından ihlal yok.

İlknur Uyan Başvurusu, Başvuru Numarası: 2019/14617, Karar Tarihi: 14/4/2022

Ankara Garı saldırısını protesto eden öğrenciler hakkında Mersin Üniversite yönetimi tarafından açılan soruşturmaya tepki göstermek amacıyla 30 Kasım 2017 tarihinde Mersin Gazeteciler Cemiyeti bürosunda bir grup öğrenci tarafından yapılan basın açıklamasına katılan başvurucuya Üniversite Rektörü’ne yönelik şeref ve haysiyeti zedeleyici nitelikte ifadeler kullanıldığından bahisle Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’nin 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (d) bendi uyarınca bir ay yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma disiplin cezası verilmesi – Eğitim hakkının ihlali

From → Haberler

Yorum Yapın

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: