İçeriğe geç

Kosova Anayasa Mahkemesi’nden Meclis’e: “Sırbistan’la görüşmek için özel bir heyet kurmak anayasaya aykırı”

Kosova Anayasa Mahkemesi, görevi ve yetkilerini anayasaya aykırı bulduğu Sırbistan’la ulusal müzakere heyetinin geleceğini tehlikeye attı.

Mahkeme, heyetin yetkilerinin ve görevinin anayasada belirtilen mevcut kurumların yetkileriyle çakıştığı kararına vardı. Heyetin görevini düzenleyen beş maddenin anayasaya aykırı olduğu ifade edildi.

Karar, heyetin Kosova halkının çıkarlarını temsil etmediğini iddia eden ve olayı Mahkeme’ye taşıyan muhalefet partilerinden 32 milletvekili için zafer anlamı taşıyor.

Mahkeme, “dış ilişkilerin temsilinin Kosova Cumhuriyeti’nin anayasal kurumlarının sorumluluğunda olduğuna” ve uluslararası bir anlaşmaya varma yetkisinin anayasal kurumlardan “özel mekanizmalara” devredilemeyeceğine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, Kosova Cumhuriyeti Meclisi’nin dış ilişkileri anayasal yetkileri dahilinde kullanma zorunluluğunda olduğunu ifade etti.

Meclis, AB liderliğinde gerçekleşen görüşmelerde Sırbistan’la müzakere yetkilerini, hükûmet, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 11 üyeli heyete devretmişti. Daha fazlasını oku…

Rusya Anayasa Mahkemesi: “Otoriteler gösterileri yalnızca güvenlik gerekçesiyle yasaklayamaz!”

Rusya Anayasa Mahkemesi, yerel yöneticilerin hatalı güvenlik gerekçeleriyle kitlesel eylemleri yasaklayamayacağına karar verdi. Kararda polis, sağlık görevlisi ve itfaiye görevlendirmek suretiyle güvenliği sağlamanın yerel yöneticilerin işi olduğu ifade edildi.

Rusya’da kitlesel toplantıları düzenleyen kanun, muhalefet aktivistleri tarafından fazla sınırlayıcı olmakla ve gerçekleştirilmesi istenmeyen protestoların yasaklanması için otoritelere aşırı bir serbestlik vermekle eleştiriliyor. Salı günü verilen karar, yürüyüş ve gösterilere izin verilmemesini sağlayan boşluğu doldurmuş oldu.

Mahkeme, 2018 yılında Irkutsk şehir konseyinin değerlendirmeye bile almadan reddettiği iki kitlesel gösteri başvurusunu yapan bir siyasal aktivistin şikayetini değerlendirdi. Konsey, organizatörün katılımcıların güvenliğini nasıl sağlayacağını açıklamayı başaramadığını söylemişti. Formlarda yalnızca acil durumlarda kullanılabilecek şehir hizmetlerinin numaraları bulunuyordu.

Mahkemenin kararında konseyin, başvuruları basitçe reddederek hukuka aykırı davrandığı ifade edildi. Kararda, her ne kadar toplumsal etkinliğin organizatörlerinin de bazı sorumluluklarının olduğu kabul edilse de güvenliği sağlamanın ve etkinlik için gerekli olduğu kadarıyla kişilerle koordine olmanın otoritelerin işi olduğu belirtildi. Daha fazlasını oku…

Brezilya Anayasa Mahkemesi homofobi ve transfobiyi suç haline getirdi

Brezilya Anayasa Mahkemesi’nin çoğunluğu homofobi ve transfobinin suç haline getirilmesi yönünde oy kullandı.

11 yargıçtan altısı eşcinsel ve transseksüel bireylere yönelik ayrımcılığın ırkçılıkla aynı seviyede değerlendirilmesine karar verdi.

Aktivistler, kararın, devamlı şekilde saldırı altında olan topluluğa gerçek bir koruma sağlayacağını ifade ediyor.

Hak savunucusu grup Grupo Gay da Bahia’ya göre bu yıl içinde Brezilya’da 141 LGBT birey öldürüldü.

Katolik Kilisesi ve evanjelik hareket sıklıkla eşcinsel haklarını eleştiriyor ve muhafazakar seçmenlerin güçlü desteğiyle geçen sene Başkan seçilen Jair Bolsonaro kendini homofob olarak tanımlıyor.

Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Luiz Fux “homofobik şiddetin salgın boyutunda” olduğuna değindiği kararında “homofobik suçların fiziksel şiddet kadar endişe verici olduğunu” ifade etti. Daha fazlasını oku…

Almanya Anayasa Mahkemesi kamu televizyonuna neo-Nazi partisinin reklamını yayınlama emri verdi

Almanya’nın en yüksek mahkemesi, kamu televizyonu ARD’nin küçük bir neo-Nazi partisinin seçim kampanyası klibini yayınlaması gerektiğine hükmetti. Böylece, yabancılara karşı hakarete vardığı gerekçesiyle reklama getirilen yasak iptal edilmiş oldu.

Geçen ay ARD, Ulusal Demokratik Parti’nin (NPD) Avrupa Parlamentosu seçimleri için hazırlamış olduğu ve içinde kitle göçü nedeniyle “mağdur” haline gelen Almanlar için “güvenli bölgeler” yaratılması çağrısı yapan reklamını yayınlamama kararı almıştı.

Berlin’de bir mahkeme NPD’nin ARD’nin kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddetmişti. Federal Anayasa Mahkemesi bu kararı, NPD’nin kampanya yapma hakkını ihlal ettiği ve partiyi diğer partiler karşısında dezavantajlı konuma getirdiği için hukuka aykırı buldu.

Mahkeme “(NPD tarafından yapılan) bir bireysel başvuru bu yüzden şu anda ne kabul edilemez ne de dayanaktan yoksundur” dedi.

NPD, bu ayın sonunda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, bir olan sandalye sayısını artırmak istiyor.

İki sene önce Anayasa Mahkemesi NPD’nin Adolf Hitler’in Nazi partisine benzediğine hükmetmiş ancak demokrasi için tehlike oluşturmadığı gerekçesiyle partinin kapatılmasına gerek görmemişti. Daha fazlasını oku…

Senegal Cumhurbaşkanı Başbakanlık makamını kaldıran anayasa değişikliğini imzalayarak yürürlüğe soktu

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Başbakanlık makamını ortadan kaldıran kararı imzaladı.

Bir hükûmet yetkilisi “Cumhurbaşkanı bugün Başbakanlık makamını kaldıran anayasa değişikliği kanununu bugün imzaladı” şeklinde konuştu. Kanun, milletvekillerinin büyük çoğunluğunun desteğiyle 4 Mayıs’ta kabul edilmişti.

Başbakanlık makamının kaldırılması girişimi, Nisan’da ikinci görev süresinin başlangıcında Cumhurbaşkanı tarafından başlatılmıştı ve tartışmalara sebep olmuştu.

4 Mayıs’ta Senegalli milletvekilleri Başbakanlık makamını ortadan kaldıran anayasa değişikliğini kabul etmişti.

124 milletvekili değişiklik yönünde oy kullanırken yedisi karşı yönde oy vermis, yedisi ise oturuma katılmamıştı.

Değişikliği destekleyenler, Başbakanlık makamının kaldırılmasının Cumhurbaşkanı’na seçim kampanyası sırasında belirttiği vaatlerini yerine getirirken daha hızlı çalışma imkânı sunacağını iddia ediyor. Söz konusu vaatler bir milyon iş yaratılması ve beş yıl içinde 100.000’den fazla konut inşa edilmesini içeriyor. Daha fazlasını oku…

Nisan 2019 – İHAM Kararları Bülteni

Merhaba,

Nisan ayında çıkan önemli bazı İHAM kararlarının yer aldığı bülten hazır. Kadın hukuk fakültesi öğrencileriyle hazırladığımız bu bültende İHAM karar çevirilerini Serde Atalay, İdil Özcan, Gözde Gurbet Engin, İlkay Nadir ile birlikte yaptık. 

Kablis ve Dmitriyeva v. Rusya kararlarını önümüzdeki günlerde ayrıca yayınlayacağız.

Önümüzdeki ay görüşmek üzere.

Daha fazlasını oku…

İHAM’ın Ter-Petrosyan v. Ermenistan kararının özet çevirisi: “Seçim usulsüzlüklerini protesto etmek için eyleme katılan muhalefet liderinin zorla eylem alanından çıkartılması, gösteri hakkını ve etkili başvuru yolu hakkını ihlal eder”

İHAM, 24 Nisan 2019 tarihinde Ermenistan’a karşı verdiği kararda 19 Şubat 2008 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimine muhalefetin adayı olarak giren başvurucunun, seçimde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 20 Şubat 2008 tarihinde başlayan ve 1 Mayıs 2008 akşamına kadar devam eden, on kişinin hayatını kaybettiği ve sonunda ülkede OHAL ilan edildiği 1 Mayıs 2008 tarihinde katıldığı eylemden polisler tarafından zorla arabaya bindirilerek eve götürülmesini toplantı ve gösteri özgürlüğüne aykırı buldu. Mahkeme ayrıca, başvurucunun gösteri özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına karşı başvuracağı etkili bir başvuru yolu olmadığı gerekçesiyle etkili başvuru yolu hakkının da ihlal edildiğine karar verdi.

Söz konusu kararın İlkay Nadir tarafından yapılan özet çevirisini aşağıdan okuyabilirsiniz. 

Daha fazlasını oku…

İHAM’ın Lingurar v. Romanya kararının özet çevirisi: “Silahsız Roman vatandaşların evlerinin sabah saatlerinde ağır silahlı jandarma ve polisler tarafından basılması, kötü muamele ve ayrımcılık yasağı ihlalidir.”

İHAM, 16 Nisan 2019 tarihinde verdiği Lingurar v. Romanya kararında, 2011 yılında Roman vatandaşlarının evlerinin 85 jandarma ve polis tarafından basılmasıyla ilgili başvuruda, başvurucuların evlerinin basılması sırasında hastahanede tedavi olmalarını gerektirecek kadar güç kullanılmasının hiçbir orantılı gerekçesi olamayacağına karar verdi. Mahkeme’ye göre, silahsız olan ve herhangi bir şiddet eylemine karıştıklarına dair hiçbir delil/suçlama bulunmayan başvurucuların evlerinin sabahın erken saatlerinde özel olarak eğitilmiş dört jandarma tarafından basılmasının ardında yatan neden, Romanya’da Roman vatandaşların ‘suçlu’ olarak görülmesidir. Mahkeme, ırkçı saikle hareket ederek başvurucuların ev baskını sırasında yaralanmasını ve buna karşı etkili soruşturma yürütülmemesini kötü muamele yasağına ve ayrımcılık yasağına aykırı bulmuştur. 

Kararı stajyer avukat Gözde Gurbet Engin özetleyerek çevirdi. İngilizce yazılan kararı buradan okuyabilirsiniz. 

Lingurar v. Romanya Başvurusu, Başvuru no. 48474/14, Karar tarihi: 16.04.2019

Daha fazlasını oku…

Anayasa Mahkemesi’nde yaz döneminde staj yapmak isteyen öğrenciler için başvuru alımı 5 Mayıs’ta başlayacak. Son başvuru: 29 Mayıs.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa yargısı alanına ilgi duyan ve bu alanda tecrübe kazanmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine tam zamanlı staj imkanı sağlayacak.

Anayasa Mahkemesi’nin sitesinde yer alan bilgiye göre:

“Staj kapsamında öğrenciler, Anayasa Mahkemesi görev ve yetkileri kapsamında Norm Denetimi ile Bireysel Başvuru başta olmak üzere Siyasi Parti Kapatma Davaları ve Siyasi Partilerin Mali Denetimi gibi konularda bilgi edinmekte, farklı birimlerde deneyim kazanarak Anayasa yargısına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme imkânı bulmaktadır.

Stajlarının sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika verilmektedir.

Daha önce staj başvurusunda bulunanların da yeniden müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Staj Tarihleri

Yaz Dönemi

 1. Grup: 10-21 Haziran 2019 (30 Öğrenci)
  II. Grup: 24 Haziran-5 Temmuz 2019 (30 Öğrenci)

Kış Dönemi

 1. Grup: 6-17 Ocak 2020 (30 Öğrenci)
  II. Grup: 20-31 Ocak 2020 (30 Öğrenci)

Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Lisans (3. ve 4. sınıf) veya yüksek lisans öğrencisi olmak,
 • Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinde veya Sosyal Bilimler Enstitülerinde öğrenim görüyor olmak,

Başvuru Belgeleri

 • Fotoğraflı Özgeçmiş
 • Öğrenci Belgesi
 • Transkript (Güncel olmalıdır)
 • Niyet Mektubu (Anayasa Yargısına ilginiz ve stajdan beklentileriniz)
 • Referans Mektubu
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet üzerinden temin edilebilir)

Başvuru Tarihleri

Yaz Dönemi

Başvuru şartlarını taşıyan adayların yaz dönemi başvurularını 6-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında staj.anayasa.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Kış Dönemi

Başvuru şartlarını taşıyan adayların kış dönemi başvurularını 2–20 Aralık 2019 tarihleri arasında staj.anayasa.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Sonuçların Açıklanması

Staj Programına kabul edilenler, (yaz dönemi 7 Haziran 2019 Cuma, kış dönemi 27 Aralık 2019 Cuma) staj.anayasa.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Uyarı: Bu ilanın yayınlandığı tarihten önce yapılmış olan staj başvurularının, burada belirtilen bilgi ve belgeleri de içerir şekilde tekrar staj.anayasa.gov.tr web adresinden yapılması gerekmektedir.

Her öğrenci yalnızca bir defa staj yapabilir ve staj dönemi içerisinde yer alan gruplardan yalnızca birine başvuru yapabilir. İlgili dönem için (örneğin yaz dönemi) staj başvurusu reddedilen öğrenciler, takip eden staj dönemlerinde (örneğin takip eden kış dönemi) başvurularını yineleyebilirler.”

Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğrencileri İçin 16-24 Temmuz’da İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu Düzenliyor. Son başvuru: 17 Mayıs.

insan_haklari_hukuku_yaz_okulu_v_mailing İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Santral İstanbul kampüsünde bir insan hakları hukuku yaz okulu düzenleyecek.

Bu sene beşincisi yapılacak yaz okulunda, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ve insan hakları alanında çalışan akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından verilecek derslere Türkiye’deki üniversitelerin 2019-2020 güz döneminde 3. veya 4. sınıfta okuyacak olan ve 2018-2019 bahar döneminde 4. sınıfta okumakta olan Türkiye’deki hukuk fakültelerinin öğrencileri başvurabilir. Program yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurularına açık değildir.

30 kişilik kontenjan sınırı olan yaz okulu ücretsiz ve katılımcılara sertifika da verilecek.

İlgilenen adayların doldurulmuş başvuru formunu ve öğrenci transkriptini (resmi not dökümü) seda.peker@bilgi.edu.tr adresine en geç 17 Mayıs 2019, Cuma saat 18:00’e kadar göndermiş olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonraki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru formuna ve detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.