Skip to content

Nisan 2018 – AYM ve İHAM Kararları Bülteni

Merhaba,

Nisan 2018’de çıkan 2 Anayasa Mahkemesi ve 6’sı Türkiye’ye karşı 18 İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının yer aldığı bülten aşağıda. 

Kadın hukuk fakültesi öğrencileriyle hazırladığımız bu on altıncı bültende İHAM karar çevirilerini Serde Atalay, Sıla Sunar, Ayşenur Keskiner, Sude Elverdi, Büşra Lena Mısır, İlkay Nadir ve Deniz Çelikkaya ile birlikte yaptık. Bir karar çevirisini ise Polat Yamaner ile birlikte hazırladık.

Önümüzdeki ay görüşmek üzere.

Daha fazlasını oku…

Uluslararası Af Örgütü “Fırtınaya Göğüs Germek: Türkiye’deki Korku İkliminde İnsan Haklarını Savunmak” Raporunu Yayımladı.

DbsmDzPW0AABKe3.jpgUluslararası Af Örgütü bugün “Fırtınaya Göğüs Germek: Türkiye’deki Korku İkliminde İnsan Haklarını Savunmak” başlıklı raporunu yayımladı. 20 sayfalık raporda insan hakları savunucularının, avukatların ve sivil toplum kuruluşlarının özellikle OHAL sonrasında faaliyetleri nedeniyle susturulma ve cezalandırılma amacıyla maruz kaldıkları baskılar, keyfi gözaltı ve tutuklamalar, çalışmalarına yönelik kısıtlamalar bu taciz ve tehditlere birebir maruz kalan insan hakları savunucuları tarafından anlatılıyor.  

Raporun tamamına buradan, basın açıklamasına ise buradan ulaşabilirsiniz. 

Müslüman bir gençle evlendiği için evliliği iptal edilen Hadiya ile ilgili davada Hindistan Yüksek Mahkemesi: “Herkes istediğini giymek, istediğini yemek ve istediğiyle evlenmek hakkına sahiptir”

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Kerala’da Müslüman bir erkekle evlendiği ve İslam’ı kabul ettiği için babası tarafından dava edilen Hadiya’nın evliliğini yeniden kuran 8 Mart tarihli kararının gerekçesinde önemli gözlemlerde bulundu.

Anayasa yalnızca din özgürlüğünü değil, dilediği gibi giyinme, yeme ve sevme haklarını da güvence altına alır diyen Mahkeme, yargının da bu hürriyetleri koruması gerektiğini ekledi.

Mart ayında, evliliği geçersiz ilan eden Kerala Yüksek Mahkemesi kararını iptal eden Mahkeme, konuya ilişkin gerekçeli kararı daha sonra açıklayacağını duyurmuştu.

Başyargıç India Dipak Misra ve yargıçlar A.M. Khanwilkar ve D.Y. Chandrachud’dan oluşan üç kişilik heyet, kararı açıklarken hayat ve tercihlerle ilgili hayatî gözlemlerde bulundu. Daha fazlasını oku…

İHAM’ın Hajibeyli ve Aliyev v. Azerbaycan kararının özet çevirisi: “Avukatları, mesleki eleştirileri nedeniyle Barolar Birliği üyeliğine kabul etmemek ifade özgürlüğü ihlalidir.”

İHAM, 19 Nisan 2018 tarihinde, insan hakları alanında çalışan avukat başvurucuların Azerbaycan Barolar Birliği’nin işleyişi ve ülkede hukuk mesleğinin icrasının geldiği durumla ilgili belirttikleri görüşleri nedeniyle Azerbaycan Barolar Birliği’ne kabul edilmemelerini ifade özgürlüğüne, İHAM’a yaptıkları başvurulara Azerbaycan Hükümeti tarafından 2.5 ay süreyle el konulmasını bireysel başvuru hakkına aykırı buldu.

Stajyer avukat Serde Atalay ile birlikte çevirdiğimiz Hajibeyli ve Aliyev v. Azerbaycan kararının tamamına (İngilizce) buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazlasını oku…

İHAS’a Ek 16 Numaralı Protokol, 1 Ağustos 2018’de Yürürlüğe Girecek.

2 Ekim 2013 tarihinde Avrupa Konseyi üyesi devletlerin imzasına açılan İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne Ek 16 Numaralı Protokol, Arnavutluk, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Litvanya, Slovenya, Ukrayna, San Marino ve son olarak 12 Nisan 2018 tarihinde Fransa’dan oluşan on taraf devletin ek protokolü imzalayıp onaylamasının ardından 1 Ağustos 2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

Ek 16 Numaralı Protokol’e göre, taraf devletlerin yüksek mahkemeleri, önlerinde olan davalara ilişkin dava konusu ve yasal düzenlemelerle ilgili gerekli ve yeterli bilgileri verdikten sonra İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde ve Sözleşme’ye ek protokollerde düzenlenen hak ve özgürlüklerin söz konusu davaya uygulanması ya da bu doğrultuda yorumlanması için İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nden görüş isteyebilecek.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Büyük Dairesi’ndeki beş hakimden oluşacak bir heyet, gerekçeleriyle birlikte, yerel mahkemelerden gelecek bu görüş talebini kabul edebilecek ya da reddedebilecek. Heyetin bu talebi kabul etmesi halinde Büyük Daire, tavsiye niteliğinde görüş sunabilecek. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’nin, ilgili taraf devletin ve Mahkeme başkanının isteği doğrultusunda başka bir taraf devlet ya da ilgili kişinin Büyük Daire önünde görülecek bu duruşmada hazır bulunma ve yazılı olarak görüşlerini sunma imkanı da olacak. Daha fazlasını oku…

Malezya Parlamentosu “yalan haber” yapma ve yaymayı suç haline getiren tasarıyı kabul etti

Malezya hükûmeti yol kenarlarındaki panolar ve radyo anonslarıyla yeni bir düşmana karşı uyarıyor: “Yalan haber.”

Malezya Parlamentosu’nun alt kanadı, dünyada bir ilki gerçekleştirerek, yalan haberi suç haline getiren bir tasarıyı kabul etti. Yanıltıcı bilgiyi yayınlayanlar ve yayanlar için altı yıla kadar hapis cezası öngören teklifin bu hafta Senato’da da kabul edilmesi ve hemen ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yasa yalnızca yalan haberi yapanı değil, bu tür bir bilgiyi kötü niyetle yayanları da cezalandırıyor. İnternet sağlayacılar da üçüncü tarafların içeriğinden sorumlu olacak ve herkes şikâyette bulunabilecek. Malezyalıların etkilendiği kadar, ülke dışında üretilmiş yalan haberler de dava konusu olabilecek.

Ancak neyin yalan haber olduğu kötü şekilde tanımlanmış durumda. En sonunda, hükûmetin, Malezya’da neyin gerçek olduğuna ilişkin geniş bir özgürlüğü olacak. Daha fazlasını oku…

İHAM’ın Mammadli v. Azerbaycan kararının özet çevirisi: “Seçim usulsüzlüklerini raporladığı için bir insan hakları savunucusunu tutuklamak, insan hakları savunucularını susturma ve cezalandırma amacı taşır”

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), 19 Nisan 2018 tarihinde Azerbaycan’a karşı yayımladığı Mammadli v. Azerbaycan kararında Azerbaycan’ın ünlü sivil toplum kuruluşu liderlerinden insan hakları savunucusu Anar Asaf Oglu Mammadli’nin 2013 yılının Aralık ayında gözaltına alınıp tutuklanması ve hüküm giydiği Mayıs 2014’e kadar tutuklu kalmasının İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin 5. maddesinde düzenlenen özgürlük ve güvenlik hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Mahkeme, başvurucunun 2013 yılında yapılan başkanlık seçimlerinde meydana gelen usulsüzlüklere ilişkin raporunun yayınlanmasının ardından tutuklanmasında makul şüphe bulunmadığına, başvurucunun tutuk haline ilişkin itirazlarının hukuka uygun olarak incelenmediğine ve başvurucunun Sözleşme’nin 18. maddesine aykırı olarak, sivil toplum kuruluşlarını ve insan hakları savunucularını susturmak ve çalışmaları nedeniyle onları cezalandırmak amacıyla tutuklandığına karar verdi.

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarına ve insan hakları savunucularına yönelik artan baskılar ve özellikle erken seçim dönemine girdiğimiz göz önüne alınınca Azerbaycan’a karşı verilmiş bu kararın bütün insan hakları savunucuları bakımından ayrı bir önemi olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Polat Yamaner’le birlikte bu kararı özet olarak çevirmek istedik.

Mammadli v. Azerbaycan, Başvuru no. 47145/14, Karar tarihi: 19.04.2018 – Kararın İngilizce yazılan orijinal metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Daha fazlasını oku…

Mart 2018 – AYM ve İHAM Kararları Bülteni

Merhaba,

Mart 2018’de çıkan 10 Anayasa Mahkemesi ve 10’u Türkiye’ye karşı 21 İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi kararlarının yer aldığı bülten aşağıda. 

Kadın hukuk fakültesi öğrencileriyle hazırladığımız bu on beşinci bültende İHAM karar çevirilerini Serde Atalay, Sıla Sunar, Ayşenur Keskiner, İlke Özenç, Sude Elverdi, Büşra Lena Mısır, İlkay Nadir ve Rana Gülnihal Genç ile birlikte yaptık.

Daha fazlasını oku…

AYM’ye Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Projesi’nden Özgürlük ve Güvenlik Hakkı, İfade ile Toplantı ve Örgütlenme Özgürlüğü El Kitapları

Siac logo 870x489Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından birlikte finanse edilen ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamında üç yeni el kitabı yayımlandı. 

Yard. Doç. Dr Tolga Şirin tarafından yazılan özgürlük ve güvenlik hakkı kitabına buradan, Yard. Doç. Dr Ulaş Karan tarafından yazılan ifade özgürlüğüne kitabına ve toplantı ve örgütlenme özgürlüğü kitabına ise buradan ulaşabilirsiniz. 

Proje kapsamında hakim ve savcılara temel hak ve özgürlükler, avukatlara ise kabul edilebilirlik kriterleri ve nitelikli başvurular hazırlama üzerine aylardır uzman eğitmenler tarafından eğitimler de veriliyor. Projeyle ilgili daha fazla bilgi alabileceğiniz ve eğitimleri takip edebileceğiniz sosyal medya hesapları: Twitter ve Facebook.

 

İHAM’ın Cem Uzan v. Türkiye kararının özet çevirisi: Bir siyasetçiye Başbakana ‘Densiz’, ‘Kalleş’ ve ‘Allahsız’ dediği için hakaret suçundan hapis ve para cezası verilmesi ifade özgürlüğü ihlali

Merhaba,

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), 20 Mart 2018 tarihinde yayımladığı Cem Uzan v. Türkiye kararında, Genç Parti lideri Cem Uzan’ın 2003 yılında Bursa’da yaptığı bir konuşma sırasında dönemin Başbakanı Erdoğan’a ‘densiz’, ‘eşkıyalık’, ‘kalleş’, ‘Allahsız’ gibi ifadelerle seslenmesi nedeniyle hakkında Başbakana Hakaret suçundan açılan davada hapis cezasına ve para cezasına mahkum edilmesi, daha sonra beş yıl süreyle denetimli serbestliğe alınması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Fransızca yazılan karara buradan, Ayşe Nur Keskiner tarafından yapılan özet çevirisine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Daha fazlasını oku…