İçeriğe geç

Çek Senatosu Cumhurbaşkanı Zeman’a karşı dava açıyor

Çek Senatosu, ülkenin Cumhurbaşkanı Miloš Zeman hakkında, anayasayı ihlal ettiği iddiasıyla dava açılmasını onayladı.

Buna karşın, Senato’nun suçlamalarını Anayasa Mahkemesi’ne taşıyabilmesi için Parlamento’nun alt kanadında da beşte üçlük bir çoğunluğun oyuna ihtiyaç olacak.

Zeman, aralarında önerilen bakanları hükûmete tekrarlanan şekilde atamaktan kaçınmanın da olduğu sekiz olayda anayasaya uyumlu davranmamakla suçlanıyor. Eğer Mahkeme suçlamaları kabul ederse Zeman cumhurbaşkanlığını kaybedecek.

 

Kaynak: Emerging Europe

Ekvador Anayasa Mahkemesi evlilik hakkını eşcinsel çiftleri de kapsayacak şekilde genişletti

Ekvador Anayasa Mahkemesi, evlenme talepleri ülkenin nüfus idaresi tarafından reddedilen iki eşcinsel çiftin açtıkları davada lehlerine karar vererek eşcinsel evlilik hakkını tanıdı.

2015 yılında eşcinsel medenî birlikteliği yasalaştıran Ekvador’da eşcinsel çiftlere evli çiftlerle aynı yasal haklar ve faydalar sağlanmamıştı.

Anayasa Mahkemesi’nin kararına göre, her ne kadar Ekvador Anayasası’nın 67. maddesinde evliliğin bir erkek ve bir kadın arasında olduğu belirtilse de bu hüküm, anayasal eşit koruma ve ayrımcılık yasağı ilkeleri dikkate alınarak yorumlanmalı, bu nedenle de eşcinsel çiftlere evlenme hakkı tanınmalı.

Karar ayrıca, Ekvador Millet Meclisi’ne eşcinsel çiftlerin eşit muamele görmesinin sağlanması için medenî kanunlarda değişiklik yapan yasama faaliyetinde bulunması emrini içeriyor. Daha fazlasını oku…

İHAM’ın LGBTİ örgütlerinin ahlaki gerekçelerle tescil edilmemesi ve başvuru hakkının kötüye kullanılmasıyla ilgili Zhdanov ve Diğerleri v. Rusya kararının özet çevirisi

Zhdanov ve Diğerleri v. Rusya davası (başvuru no. 12200/08, 35949/11 ve 58282/12); Rusya’da lezbiyen, gay, biseksüel ve transgender (LGBT) insanların haklarının korunması ve desteklenmesi için kurulan örgütlerin tescil edilmesi talebinin reddedilmesi olayına dayanmaktadır.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, 16 Temmuz 2019 tarihli Daire kararıyla; başvuruculardan birinin şikâyetlerini, tanınmış LGBT aktivisti Nikolay Alekseyev tarafından yapılan başvuruyu, başvurucunun sosyal medya hesapları üzerinden Mahkemeye ve Mahkeme hâkimlerine yönelik saldırgan ve tehditkâr beyanlarının başvuru hakkının kötüye kullanılması niteliğinde olduğunu belirterek, oy çokluğuyla kabul edilemez bulmuştur.

Diğer başvurucular için, Mahkeme oybirliğiyle:

58282/12 numaralı başvuru için İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi Madde 6 § 1’in (mahkemeye erişim hakkı) ihlal edildiğine;

Bütün başvurular için 11. Maddenin (dernek kurma özgürlüğü) ihlal edildiğine ve

Bütün başvurular için 14. Maddenin (ayrımcılık yasağı) 11. Madde paralelinde ihlal edildiğine karar vermiştir.

Mahkeme, başvurucu örgütlerin tescil talebinin reddedilmesindeki temel sebebin LGBT haklarını desteklemeleri olduğunu özellikle vurgulamıştır. Bu sebebin makul ve objektif bir şekilde meşrulaştırılamayacağı belirtilmiş, söz konusu sebebin ayrıca cinsel yönelim temelinde ayrımcılık teşkil ettiği vurgulanmıştır.

Kararın stajyer avukat Polat Yamaner tarafından yapılan özet çevirisine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Daha fazlasını oku…

İHAM’ın Selahattin Demirtaş v. Türkiye (no. 3) kararının çevirisi: “Şiddete teşvik etmeyen konuşmalar nedeniyle örgüt propagandası yapma suçundan HAGB ya da erteleme kararı verilse de hapis cezası verilmesi, ifade özgürlüğü ihlalidir.”

İHAM, bugün yayımladığı Selahattin Demirtaş v. Türkiye (no. 3) kararıyla Demirtaş’ın 2005 yılında bir televizyon kanalına telefonla bağlanarak yaptığı konuşma nedeniyle örgüt propagandası yapma suçundan (Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesi) on ay hapis cezasıyla cezalandırılmasını, sonunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve erteleme kararı verilse de, ifade özgürlüğüne aykırı buldu. Mahkeme’ye göre söz konusu açıklama bir bütün olarak incelendiğinde şiddete ya da silahlı direnişe teşvik etmediği ve nefret söylemi içermediği için, propaganda suçundan hapis cezası verilmesi demokratik toplumda gerekli değildir.

Kararın özet çevirisini buradan okuyabilirsiniz.

Selahattin Demirtaş v. Türkiye (no. 3), Başvuru no. 8732/11, Karar tarihi: 09.07.2019. Fransızca yazılan kararı buradan okuyabilirsiniz. 

Daha fazlasını oku…

Kosova Anayasa Mahkemesi’nden Meclis’e: “Sırbistan’la görüşmek için özel bir heyet kurmak anayasaya aykırı”

Kosova Anayasa Mahkemesi, görevi ve yetkilerini anayasaya aykırı bulduğu Sırbistan’la ulusal müzakere heyetinin geleceğini tehlikeye attı.

Mahkeme, heyetin yetkilerinin ve görevinin anayasada belirtilen mevcut kurumların yetkileriyle çakıştığı kararına vardı. Heyetin görevini düzenleyen beş maddenin anayasaya aykırı olduğu ifade edildi.

Karar, heyetin Kosova halkının çıkarlarını temsil etmediğini iddia eden ve olayı Mahkeme’ye taşıyan muhalefet partilerinden 32 milletvekili için zafer anlamı taşıyor.

Mahkeme, “dış ilişkilerin temsilinin Kosova Cumhuriyeti’nin anayasal kurumlarının sorumluluğunda olduğuna” ve uluslararası bir anlaşmaya varma yetkisinin anayasal kurumlardan “özel mekanizmalara” devredilemeyeceğine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, Kosova Cumhuriyeti Meclisi’nin dış ilişkileri anayasal yetkileri dahilinde kullanma zorunluluğunda olduğunu ifade etti.

Meclis, AB liderliğinde gerçekleşen görüşmelerde Sırbistan’la müzakere yetkilerini, hükûmet, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan 11 üyeli heyete devretmişti. Daha fazlasını oku…

Rusya Anayasa Mahkemesi: “Otoriteler gösterileri yalnızca güvenlik gerekçesiyle yasaklayamaz!”

Rusya Anayasa Mahkemesi, yerel yöneticilerin hatalı güvenlik gerekçeleriyle kitlesel eylemleri yasaklayamayacağına karar verdi. Kararda polis, sağlık görevlisi ve itfaiye görevlendirmek suretiyle güvenliği sağlamanın yerel yöneticilerin işi olduğu ifade edildi.

Rusya’da kitlesel toplantıları düzenleyen kanun, muhalefet aktivistleri tarafından fazla sınırlayıcı olmakla ve gerçekleştirilmesi istenmeyen protestoların yasaklanması için otoritelere aşırı bir serbestlik vermekle eleştiriliyor. Salı günü verilen karar, yürüyüş ve gösterilere izin verilmemesini sağlayan boşluğu doldurmuş oldu.

Mahkeme, 2018 yılında Irkutsk şehir konseyinin değerlendirmeye bile almadan reddettiği iki kitlesel gösteri başvurusunu yapan bir siyasal aktivistin şikayetini değerlendirdi. Konsey, organizatörün katılımcıların güvenliğini nasıl sağlayacağını açıklamayı başaramadığını söylemişti. Formlarda yalnızca acil durumlarda kullanılabilecek şehir hizmetlerinin numaraları bulunuyordu.

Mahkemenin kararında konseyin, başvuruları basitçe reddederek hukuka aykırı davrandığı ifade edildi. Kararda, her ne kadar toplumsal etkinliğin organizatörlerinin de bazı sorumluluklarının olduğu kabul edilse de güvenliği sağlamanın ve etkinlik için gerekli olduğu kadarıyla kişilerle koordine olmanın otoritelerin işi olduğu belirtildi. Daha fazlasını oku…

Brezilya Anayasa Mahkemesi homofobi ve transfobiyi suç haline getirdi

Brezilya Anayasa Mahkemesi’nin çoğunluğu homofobi ve transfobinin suç haline getirilmesi yönünde oy kullandı.

11 yargıçtan altısı eşcinsel ve transseksüel bireylere yönelik ayrımcılığın ırkçılıkla aynı seviyede değerlendirilmesine karar verdi.

Aktivistler, kararın, devamlı şekilde saldırı altında olan topluluğa gerçek bir koruma sağlayacağını ifade ediyor.

Hak savunucusu grup Grupo Gay da Bahia’ya göre bu yıl içinde Brezilya’da 141 LGBT birey öldürüldü.

Katolik Kilisesi ve evanjelik hareket sıklıkla eşcinsel haklarını eleştiriyor ve muhafazakar seçmenlerin güçlü desteğiyle geçen sene Başkan seçilen Jair Bolsonaro kendini homofob olarak tanımlıyor.

Anayasa Mahkemesi Başkan Yardımcısı Luiz Fux “homofobik şiddetin salgın boyutunda” olduğuna değindiği kararında “homofobik suçların fiziksel şiddet kadar endişe verici olduğunu” ifade etti. Daha fazlasını oku…

Almanya Anayasa Mahkemesi kamu televizyonuna neo-Nazi partisinin reklamını yayınlama emri verdi

Almanya’nın en yüksek mahkemesi, kamu televizyonu ARD’nin küçük bir neo-Nazi partisinin seçim kampanyası klibini yayınlaması gerektiğine hükmetti. Böylece, yabancılara karşı hakarete vardığı gerekçesiyle reklama getirilen yasak iptal edilmiş oldu.

Geçen ay ARD, Ulusal Demokratik Parti’nin (NPD) Avrupa Parlamentosu seçimleri için hazırlamış olduğu ve içinde kitle göçü nedeniyle “mağdur” haline gelen Almanlar için “güvenli bölgeler” yaratılması çağrısı yapan reklamını yayınlamama kararı almıştı.

Berlin’de bir mahkeme NPD’nin ARD’nin kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunu reddetmişti. Federal Anayasa Mahkemesi bu kararı, NPD’nin kampanya yapma hakkını ihlal ettiği ve partiyi diğer partiler karşısında dezavantajlı konuma getirdiği için hukuka aykırı buldu.

Mahkeme “(NPD tarafından yapılan) bir bireysel başvuru bu yüzden şu anda ne kabul edilemez ne de dayanaktan yoksundur” dedi.

NPD, bu ayın sonunda yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerinde, bir olan sandalye sayısını artırmak istiyor.

İki sene önce Anayasa Mahkemesi NPD’nin Adolf Hitler’in Nazi partisine benzediğine hükmetmiş ancak demokrasi için tehlike oluşturmadığı gerekçesiyle partinin kapatılmasına gerek görmemişti. Daha fazlasını oku…

Senegal Cumhurbaşkanı Başbakanlık makamını kaldıran anayasa değişikliğini imzalayarak yürürlüğe soktu

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Başbakanlık makamını ortadan kaldıran kararı imzaladı.

Bir hükûmet yetkilisi “Cumhurbaşkanı bugün Başbakanlık makamını kaldıran anayasa değişikliği kanununu bugün imzaladı” şeklinde konuştu. Kanun, milletvekillerinin büyük çoğunluğunun desteğiyle 4 Mayıs’ta kabul edilmişti.

Başbakanlık makamının kaldırılması girişimi, Nisan’da ikinci görev süresinin başlangıcında Cumhurbaşkanı tarafından başlatılmıştı ve tartışmalara sebep olmuştu.

4 Mayıs’ta Senegalli milletvekilleri Başbakanlık makamını ortadan kaldıran anayasa değişikliğini kabul etmişti.

124 milletvekili değişiklik yönünde oy kullanırken yedisi karşı yönde oy vermis, yedisi ise oturuma katılmamıştı.

Değişikliği destekleyenler, Başbakanlık makamının kaldırılmasının Cumhurbaşkanı’na seçim kampanyası sırasında belirttiği vaatlerini yerine getirirken daha hızlı çalışma imkânı sunacağını iddia ediyor. Söz konusu vaatler bir milyon iş yaratılması ve beş yıl içinde 100.000’den fazla konut inşa edilmesini içeriyor. Daha fazlasını oku…

Nisan 2019 – İHAM Kararları Bülteni

Merhaba,

Nisan ayında çıkan önemli bazı İHAM kararlarının yer aldığı bülten hazır. Kadın hukuk fakültesi öğrencileriyle hazırladığımız bu bültende İHAM karar çevirilerini Serde Atalay, İdil Özcan, Gözde Gurbet Engin, İlkay Nadir ile birlikte yaptık. 

Kablis ve Dmitriyeva v. Rusya kararlarını önümüzdeki günlerde ayrıca yayınlayacağız.

Önümüzdeki ay görüşmek üzere.

Daha fazlasını oku…