İçeriğe geç

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru nasıl yapılacak?

by 08/04/2011

12 Eylül 2010 referandumuyla Anayasa’ya dahil olan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkı 3 Nisan 2011 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan 6216 sayılı kanunla hayata geçti. Ne kadar sevinsek az 🙂

Özellikle de Almanya’daki örneği göz kamaştıran ve uzun yıllardır çeşitli Anayasa hukukçuları tarafından Türkiye’ye getirilmesi arzu edilen Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruyu kimler, hangi şartlar altında yapabilecek ve sonuçları ne olacak?

Öncelikle belirtmek gerekiyor ki öyle Anayasa’da yazan her hakkınız veya özgürlüğünüz için gidemiyorsunuz Anayasa Mahkemesi’ne. Neden? Çünkü kanuna göre herkes yalnızca,

Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesine başvurabilir.

Neden? Çünkü bireysel başvuru hakkını getiren düzenlemeyi hazırlayanların varmak istedikleri amaç vatandaşların hak ve özgürlüklerini korumak değil. Amaçları hak veya özgürlük ihlali halinde vatandaşlar İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne (İHAM) gitmeden önce bir de Anayasa Mahkemesi’ne gitmek zorunda kalsın. “Ha olur ya, belki Anayasa Mahkemesi ihlali telafi eder. Olmazsa da vatandaş artık adalet aramaktan bitap düşmüş olur, İHAM’a gitmeye üşenir.” Karşınızda yeni bir suç tipi: Bireysel başvuru hakkını düzenlemek suretiyle adil yargılanma hakkını engellemek! (Bu düzenlemenin eleştirisi için ayrıca bakınız: TÜSİAD)

Sonuç olarak, eğer İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nde (İHAS) sayılan haklarınızdan birinin ihlal edildiğini düşünüyorsanız ve iç hukuk yollarını tükettiyseniz artık hemen İHAM’a başvuramıyorsunuz. Ondan önce, son olarak Anayasa Mahkemesi’ne de başvurmanız lazım.

“Peki ben süreci kısaltabilir miyim? Yani doğrudan Anayasa Mahkemesi’ne başvurabilir miyim?” diye sorarsanız, cevap: Hayır. İç hukukta kat etmeniz gereken tüm yargı yollarını aştıktan sonra, artık başvuracak hiçbir üst yargı mercii kalmadığı vakit ancak Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulunulabileceksiniz.

“Diyelim ki TBMM bir kanun yaptı. Kanuna karşı doğrudan başvurabilir miyim?” Hayır, başvuru yapılabilmesi için kanunun uygulanması sonucunda hak ve özgürlüğün somut olarak sınırlanmış olması gerekiyor. Başkasının hak veya özgürlüğünün sınırlanmasında da başvuru yapılamaz; kişisel zarar doğmuş olmalı.

İhlal halinde kendiniz bireysel başvuru yapabileceğiniz gibi bunu bir mahkemeden de isteyebilirsiniz. Dış temsilcilikler aracılığıyla da başvuru yapılabiliyor.

Bedavaya adalet olmaz: Başvuru için her sene değişen (ve tabii ki artan) bir harç ödemeniz gerekiyor. 2012’de 150 TL olan bu harç 2018’de 294,70 TL’ye çıkmış durumda.

Başvuru, yargı yollarının tüketilmesinden veya eğer böyle bir yol yoksa ihlalin öğrenilmesinden itibaren 30 gün içerisinde yapılmalı. Eğer bir mazeretiniz varsa bu mazeret gerekçesinin ortadan kalkmasının ardından 15 gün içerisinde başvurmak gerekiyor. Tabii bu durumda hakim önce mazeretin geçerli olup olmadığına karar verecek.

Peki nasıl bir dilekçe hazırlamak gerekiyor başvuru için? Şöyle:

Başvuru dilekçesinde,

 • başvurucunun ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgilerinin,
 • işlem, eylem ya da ihmal nedeniyle ihlal edildiği ileri sürülen hak ve özgürlüğün,
 • dayanılan Anayasa hükümlerinin,
 • ihlal gerekçelerinin,
 • başvuru yollarının tüketilmesine ilişkin aşamaların,
 • başvuru yollarının tüketildiği, başvuru yolu öngörülmemişse ihlalin öğrenildiği tarih ile
 • varsa uğranılan zararın belirtilmesi gerekiyor.

Başvuru dilekçesine,

 • dayanılan deliller ile
 • ihlale neden olduğu ileri sürülen işlem veya kararların aslı ya da örneğinin ve
 • harcın ödendiğine dair belgenin eklenmesi de şart.

Hepsi tamam mı? Hemen sevinmeyin. Çünkü dava dilekçenizin tam olması da bireysel başvurunuzun mutlaka kabul edileceği anlamına gelmiyor. Mahkeme bünyesinde oluşturulacak bir komisyon üç halde dilekçenizi kabul etmeyebilir:

 • Başvurunuz, Anayasanın uygulanması ve yorumlanması veya temel hakların kapsamının ve sınırlarının belirlenmesi açısından önem taşımıyorsa,
 • Önemli bir zarara uğramadıysanız ve
 • Dilekçeniz açıkça dayanaktan yoksun bulunursa.

Diyelim ki tüm engelleri aştınız ve dilekçeniz kabul edildi. Sizinle Anayasa Mahkemesi içerisinde kurulan iki bölümden biri ilgilenecek. Bölümler arasında herhangi bir fark bulunmuyor. Başvurunuzun hangi bölüme gideceği tamamen rastlantısal belirleniyor.

Dilekçenizin kabul edilmesiyle birlikte bir örneği Adalet Bakanlığı’na gönderilecek ki dilediği takdirde Adalet Bakanlığı davayla ilgili görüşünü bildirebilsin.

Filmlerde gördüğümüz dava sahnelerinin Anayasa Mahkemesi’nde de yaşanacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü davalar dosya üzerinden görülecek. Ama ihtiyaç duyulursa duruşma da yapılabilecek.

Öyle bir durum olur ki maruz kaldığınız hak veya özgürlük ihlali süreklidir ve ihlalin engellenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerekir. İşte bu gibi durumlarda davanıza bakan bölüm gerekli önlemleri alabilecek. Ancak bu tedbirler en fazla altı ay süreyle etkili olabilecek. Dava bu süre içerisinde sonuca bağlanmazsa tedbirler kalkacak.

Eğer hak veya özgürlüğünüzün ihlali bir mahkeme kararından kaynaklanmışsa o zaman davaya bakan bölüm sadece ihlal olup olmadığını ve ihlal varsa nasıl ortadan kaldırılacağını söyleyebilecek. Daha fazlasına yetkisi yok.

Eğer Mahkeme, bir ihlal olduğu kanaatine vardıysa, ihlalin giderilmesine ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılmasına karar verecek.

Kanun tasarı aşamasındayken fırtınalar koparan düzenlemede değişikliğe gidildi ve eğer ihlal bir mahkeme kararından kaynaklandıysa Anayasa Mahkemesi’nin o mahkeme kararını iptal etmesi artık söz konusu değil. Bunun yerine eğer ihlal kararı çıkarsa yeniden yargılama yapılmak üzere dosya  o mahkemeye geri gönderilecek. Eğer bunda bir yarar yoksa tazminata hükmedilebilecek.

“Bireysel başvuru hakkımız var, hadi onu doya doya yaşayalım” dediğinizi duyar gibiyim. Aman ha! 6216 sayılı kanunun bireysel başvuruyla ilgili bölümünün son maddesinin bir eli belinde, diğer elininse işaret parmağı aşağı-yukarı sallanıyor:

Bireysel başvuru hakkını açıkça kötüye kullandığı tespit edilen başvurucular aleyhine, yargılama giderlerinin dışında, ayrıca ikibin Türk Lirasından fazla olmamak üzere disiplin para cezasına hükmedilebilir.

Hükümet bireysel başvuru kurumunun kendisini kötüye kullanacak ama ben hakkımı düzgün kullanırken bile “acaba yanlış anlaşılır mıyım?” diye tedirginlik yaşayacağım… Adalet bu olsa gerek! 🙂

Anayasa Mahkemesi’nin sayfasında bulunan bireysel başvuruyu tanıtan kısa broşürüne ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Bireysel başvuru yapmak için doldurmanız gereken form burada.

Formu doldururken mutlaka yararlanmanız gereken kılavuz ise burada. Ancak hatırlatmamız gerekir ki, formun en can alıcı kısmı olan “II – B – Gerekçeler” bölümünde önemli olan, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’nin ve Anayasa Mahkemesi’nin sizin olayınıza benzer olaylarda vermiş olduğu kararları ihlal olduğu iddianıza gerekçe olarak sunabilmeniz. Bunun için de bu iki mahkemenin de geçmiş kararlarını iyi bilen bir insan hakları hukukçusundan yardım almanızı tavsiye ediyoruz. 

Bireysel başvuru usulü Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü’nün 59-84. maddeleri arasında düzenlenmiş durumda. Tüzük’e ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Not: Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru konusuyla ilgili ayrıntılı bilgi almak ve tartışmalı alanları öğrenmek için konferanslarda tuttuğum notları okuyabilirsiniz.

 

42 Yorum
 1. mehmet permalink

  “Çünkü kanunun geçici madde 1/8 hükmüne göre Anayasa Mahkemesi ancak bu tarihten sonra kesinleşen kararlar aleyhine yapılacak başvurulara bakabilecek” yani nisan 2010 da kesinleşmiş olan karara karşı Anayasa mahkemesine başvuru yapılamaz mı ???

  • Cevabım maalesef hayır. Kanuna göre, belirttiğiniz tarihte kesinleşen bir karara karşı ne yazık ki başvuru yapılamaz.

   • eee !ne anladık bu işten geçmişi kapsamıyor ise zaten başlı başına bir hak mağduru oluyoruz . En azından 1 sene geriye yürüse amenna o da yok

 2. 3795 sayılı kanun teknik öğretmenlerin ünvan sorunlarını gidermek adıni 1992 yılında çıkartılmış olup 2001 yılında yönetmeliğe YÖK tarafından eklenen bir maddeyle yürütme, hak ihlaliyle tamamen işlevsiz hale getirilmiştir. Bizler teknik eğitim fakülterinden 2012 yılı haziran mezunları olarak yönetmeliğin bu maddesiyle hak ihlaline uğramış olacağız. Bireysel olarak bizim mağduriyetimiz 2012 yılından itibaren başlıyor böyle bi durumda maddenin çıkmasından sonra en geç 30 günde başvuru şartı aranması ne derece mantıklı? Aksi bi durum söz konusu mu? Teşekkürler

 3. İrfan permalink

  Merhaba, Çalıştığım kurum İş kanunun “İşyerinin veya bir bölümünün devri Madde 6” ya göre tüm çalışanları yeni kurulan bir şirkete devretti. Yapılan işlem kanunlara uygun yapıldı. Şu an için herhangi bir hak kaybımın olmayacağı söylendi. Resmi olarak bana hiç bir bildirimde bulunulmadı. Yapılan işlem hukuka uygun, ama bence hukuk ahlaka uygun değil. İş kanunundaki bu madde için Anayasa mahkemesine mi başvurmak gerekiyor, yoksa önce başka bir dava mı açmak gerekiyor. Şu an başvuru hakkı yok ancak eğer öncesinde bir dava açmam gerekiyorsa, o dava bitene kadar 23 Eylül 2012 geçebilir. Çünkü dava açma süresi, adli tatil, tebliğ, duruşma, kesinleşme…

 4. togarma permalink

  3.yargı paketinde Hacizlere getirilen kısıtlamalar,saçma sapan ek 10. madde ile sınırlandırılarak,halen devam eden dosyaları kapsam dışında bırakmıştır.yani sanki bu güzel uygulamaların geç çıkmasına eski borçlananlar sebep olmuş gibi,onlar kapsam dışında bırakılmıştir.Oysa tüm dünyada,yeni çıkan kanunlar daima lehte kullanılır.bu haksızlık için anayasa mahkemesine başvurulabilirmi?

  • Ayrıntıları bilmemekle birlikte hukuk güvenliğini sağlamak adına eski kanun zamanındaki hukuksal süreçlerin yeni kanun çıktıktan sonra da eski kanuna göre sonlandırılması genel bir uygulamadır. Bahsettiğiniz “lehe uygulama” özellikle ceza hukukunda geçerli olan bir ilkedir ve aslında “aleyhe olan yeni kanunun uygulanmaması” anlamını taşır.

   Bu nedenlerle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yaparsanız olumlu sonuç alabileceğinizi sanmıyorum.

   Saygılarımla

 5. remz dikilitaş permalink

  kolay gelsin benim bu konu ile ilgili bir sorum olacak;
  Son çıkan harçlar hakkındaki kararnamenin ben açıkça anasayada güvence altına alınmış eşitlik ilkesine aykırı oluğunu düşünüyorum. bunun için nedereye başvurmamız gerekiyor. anayasa mahkemesine başvurmamız durumunda bu hakkı kötüye kullanmış olurmuyuz. şimdiden cevabınız için teşekkürler

  • İyi günler,

   Harçların bir kısmını kaldıran kararnamede bahsediyorsunuz sanırım. Eşitlik ilkesine aykırı olduğuna dair çok değişik kesimlerden tepki geldi. Haklılık payı olduğunu düşünüyorum.

   Ancak bu durum için doğrudan AYM’ye başvurmanız mümkün değil. Öncelikle ikinci öğretimde okuyan birinin yatırdığı harcı geri istemesi, verilmemesi üzerine de işlemin iptali için mahkemeye dava açması gerekiyor. Bu dava sırasında kararnamenin Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle itiraz yoluna başvurabileceği gibi, temyiz aşamalarının ardından davanın sonunda yatırdığı harcı geri alamaması halinde AYM’ye bireysel başvuru yapabilir.

   Bu arada, bireysel başvuru yapmak için de 150 TL’lik başka bir harç yatırılması gerekiyor, o ayrı 🙂

   Umarım cevabım yararlı olmuştur.

   Saygılarımla

 6. mustafa çetinkaya permalink

  1999 yılında hürriyeti tahtitten yargılandım. o esnada astsby olarak görevliydim. yargılanmam devam ederken tsk dan ilişiğim kesildi. askeri yükksek idare mahkemesi davamı reddetti. şu an balyoz davasında yargılanan üst rütbeli subaylar tutuklu kaldıkları sürede kendileri hakkında bir işlem yapılmadı. gectiğimiz yaş sürecinde emekli edildiler. tüm sosyal haklarınıda aldılar. ben ise psikolojik tedavi görürken istanbul gata da gıyabımda disiplinsizlikten resen emekklilik işlemi yapıldı.bütün haklarım kanunla elimden alındı. 1996 ve 1998 yıllarında hakkımda düzenlenmiş 2 adet saglık kurulu raporu var. beni malulen emekli edebilecekken resen emekli ettiler. sonuc olarak balyoz davasını emsal gösterip anayasa mahkemesine başvurabilirmiyim. teşekkürler

  • İyi günler,

   Üzgünüm ancak bu gerekçelerle Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmanız mümkün değil. Çünkü bahsettiğiniz işlemlerin hepsi 30 günden çok önce gerçekleşmiş. Oysa bireysel başvuru hakkınızı kullanabilmeniz için, yukarıdaki yazıda da belirttiğim gibi, “Başvuru, yargı yollarının tüketilmesinden veya eğer böyle bir yol yoksa ihlalin öğrenilmesinden itibaren 30 gün içerisinde yapılmalı.”

   Üzgünüm.

   s.

 7. ahmet okçu permalink

  BEN YAKLAŞIK 5 SENE ÇALIŞTIĞIM İŞYERİNİ ALACAĞIMDAN DOLAYI İŞ MAHKEMESİNE VERDİM DAVAM KESİNLEŞTİ 21500 TL + FAİZ ALACAĞIM VAR ALACAĞIMDAN DOLAYI İCRA DAİRESİNE TALEPTE BULUNDUM VERİLEN CEVAP DAVA AÇTIĞIM KUTTO TEMEL YAPI AŞ NİN HERHANGİ BİR VARLIĞI YOK AMA BU ŞİRKETİN BÜTÜN ORTAKLARI SAHİBİ YÖNETİCİSİ İŞ ADRESLERİ NİN AYNI OLDUĞU ANGORA MADENCİLİK AŞ NİN İCRA DAİRESİNDE HAYLİ Bİ PARASI VAR. BEN BU ŞİRKETTEN PARAMI ALABİLİR MİYİM İCRA OLMAZ DİYO YENİDEN DAVA AÇILACAK DİYOR. YADA ANAYASA MAHKEMESİNE MÜRACAAT EDEBİLİR MİYİM BUNA CEVAP ARIYORUM. TEŞEKKÜRLER.

  • İyi günler Ahmet Bey,

   Sorunuz aslında bir İcra-İflas Hukuku sorusu. Benim bu alandaki bilgilerim yaklaşık 10 sene öncesine dayanıyor. O yüzden paranızı diğer şirketten alıp alamayacağınız konusunda cevap vermem doğru olmaz. Konuyu icra-iflas konularında uzmanlaşmış bir hukukçuya sormanızı tavsiye ederim.

   Ancak tüm dava yollarını tükettikten sonra, eğer mağduriyetinizin şirketten değil de bir mahkeme kararından kaynaklandığını düşünüyorsanız, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa’daki mülkiyet hakkınıza dayanarak bireysel başvuru yapabilirsiniz.

   Saygılarımla

 8. rojhat roni permalink

  mrb ben vandan hidayet sadece iki dakikalık basit telefon görüşmesinden 8yıl 9ay ceza aldım yargıtayda onadı ben nasıl anayasa mahkemesine başvurabilirim

 9. misafir permalink

  iyi günler,
  bireysel başvuru yolu olmadan önce kesinleşen ve daha sonra olağanüstü kanun yollarına başvurup yargılama devam ederken bu başvuru yolu yürülüğe girdi bn bu olağanüstü kanun yolundan gelen karardan sonra bu yola başvurabilirmiyim

  • İyi günler,

   Maalesef olağanüstü yolların devam ediyor olmasını Anayasa Mahkemesi dikkate almıyor. Olağan yargı yollarının bireysel başvurunun yürürlüğe girmesinden önce tüketilmiş olması halinde başvuruyu kabul edilemez buluyor Mahkeme. Üzgünüm.

   Saygılar

   Serkan Köybaşı

 10. celal permalink

  ben 2004 yılında 657 sk 98/b maddesine göre görevime son verildi 5005 yılında tüm hukuk yollarını bitirdim ancak sonuç olumsuz oldu simdiki yasaya göre bi şansım var ama tekrar hukuk sureci başlatabilirmiyim veya anayasa mahkemesine bireysel başvuru yapabilirmiyim

  • Maalesef yapabileceğinizi düşünmüyorum. Zira ancak 2012 Eylül’ünden sonra kesinleşen kararlar için bireysel başvuru açık.

 11. Murat permalink

  selamun aleyküm serkan bey 2000 yılında Emniyetde çalışırken irtikaptan yargılandım 2002 dede kesinleşti benimki cebri irtikaptı ve tamamen yanımda bulunan arkadasın günahını çektim ve 4 ay 26 gün hapis cezası ve ömür boyu memuriyetden men aldım şimdiye kadar tüm yargı yollarına başvurup haksıslığa uğradığımı dile getirdim lehte çıkan tüm kanunlar doğrultusundada yargılandığım mahkemeye başvurdum ama bir sonuç alamadım bu kanunlar doğrultusunda kanımca verilmiş haktan yoksun bırakıldım ben Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapabilirmiyim bunun için teşekkürler…

  • Murat Bey,
   Öncelikle geçmiş olsun. Kararınızın 2002’de kesinleştiğini yazmışsınız. Ancak Eylül 2012’den önce kesinleşen kararlar için AYM’ye bireysel başvuru yapılamaz maalesef. Üzgünüm.

   Saygılarımla

   Serkan Köybaşı

   • ibrahim permalink

    iyi günler anayasa mahkemesinin iç tüzük md 66 ya göre başvuruyu idareten reddetmesine itiraz edebilmemiz için gereken yol ve var olan itiraz örnekleri varmı şimdiden teşekkürler

   • Selamlar,

    İdareten redde karşı 7 gün içinde itiraz edebilirsiniz. Ancak elimde örnek itiraz dilekçesi ne yazık ki yok.

    Saygılar

 12. Murat permalink

  TEŞEKKÜR EDERİM

 13. ismail taşköprü permalink

  Anayasaya başvurduk red kararı geldi tekrar gönderdik kaçsefer hakkımız var yoksa avrupa insan hakları na baş vurma hakımızı kaybeymemize neden olurmu çunku ikinci hakınız var deiler bizde yenden gönderdik yolsa oyalamamı cevap lutfen

  • İsmail Bey,

   Yazdıklarınız çok açık değil ancak anladığım kadarıyla Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yapmışsınız ve ret kararı almışsınız. Bu durumda iç hukuk yolları tükendiği için, 6 ay içinde artık İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne başvurabilirsiniz. Bir defa ret cevabı almanız yeterli.

   Saygılarımla

 14. mustafa permalink

  İyi günler benim iş mahkemesinde davam vardı karar verildi temyiz edildi yargıtaydan döndü fakat kararın ve yargıtay ilamının usülsüz olduğunu düşünüyorum anayasa mahkemesine başvurabilirmiyim?

  • İyi günler,

   Anladığım kadarıyla yargılama devam ediyor. Bu nedenle henüz bireysel başvuru yapamazsınız. Ilama dair usulsüzlük başlı başına bir hak ihlali doğuruyorsa, bununla ilgili uzman bir hukukçuya başvurmanızı tavsiye ederim.

   Saygılarımla

 15. muharrem Eker permalink

  Serkan bey 2002 yıllarında arazi almıştım aldığım kişi bn 8 kuşak uzak ama soyatlarimiz aynı bn araziyi satan şahıs sadece bn satmadı köyde 6.7 kisiyede sattı ama oğulları babaları öldükten sonra bn tapu iptal davası açtılar muazzali diye oysaki şahitler tüm deliler bn lehime iken mahkeme ve yargitayda davayı kaybettim.oysaki bn maduriyetimi dikkate almadılar.anayasa mahkemesine baş vurabilirmiyim burada bn maduriyetimi var ne yapmam gerek mumkunse bn yardımcı olabilirmisiniz.

  • Muharrem Bey,

   Davanızın ayrıntılarını bilemiyorum. Dosyanın tamamına bakılması gerekiyor. Kaldı ki ben avukatlık veya danışmanlık yapan biri de değilim. Anayasa hukukçusu olarak Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru yönteminin nasıl işleyeceğine dair bir yazı kaleme aldım. Dolayısıyla sizin bireysel başvuru konusunda deneyimli bir avukata dosyanızla birlikte gitmeniz gerekir. O daha sağlıklı bir şekilde size yardımcı olacaktır.

   Saygılarımla

 16. hamiyet koçoğlu permalink

  tekerlekli sandalye ile kullandığımız asansöre iç kapı yapılarak kullanmamız engellendi. TSE den iç kapı zorunluluğu olmadığına ait yazı geldi. belediye ve aile ve sosyal politikalar müdürlüğü devlet kurumu ciddiyetine uymayan, durumu anlamaktan bile uzak cevaplar verdiler. babam aylarca süren ev hapsine dayanamayarak hayatını kaybetti. cum başsavcılığı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi tse nin yazısını dahi görmezden gelerek. engellilerin hakları devletin değil site yönetiminin insiyatifine bırakıldı. türkiye engelli haklarıile ilgili uluslararası protokol imzalamış bir ülke. kesin kararla ilgili anayasa mahkemesine başvuru yapmak istiyorum. saygılar

  • İyi günler,

   Öncelikle başınız sağolsun. İlk bakışta bireysel başvurunuz sonuçsuz kalır gibi duruyor çünkü doğrudan kamu gücü tarafından gerçekleşen bir eylemle hak ihlaline ugramamissiniz. Ancak yine de dosyanın tamamını gören iyi bir insan hakları hukukçusu kamunun hak ihlali olduğunu kanitlayabilir. Örnek ve benzer İHAM kararı bulmak gerekir.

   Saygılarımızla

   • HAMİYET KOÇOĞLU permalink

    Çok teşekkür ederim

 17. ayşe permalink

  Merhaba Serkan Bey. aym ye yapılan bireysel başvuru sonrası kanun yollarının tüketilmemesi sebebi ile kabul edilemezlik kararı verildiği takdirde kanun yolları tüketildikten sonra tekrar aynı hususta bireysel başvuru yapılabilir mi? Hukuki dayanağını nereden bulabilirim. Yardımcı olursanız çok memnun olurum.

  • İyi günler Hafize Hanım,

   Evet, AYM kanun yolları tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemezlik kararı verirse, kanun yolları tüketildikten sonra yeniden başvuru yapabilirsiniz zira bu ilki usûli bir ret işlemidir. Esasa girilmemiş olduğu için usûl sorunu ortadan kalkınca başvuru yapılabilir. Bunun için özel bir kanunî dayanak olmasına gerek yok, başvuru mekanizmasının gereği bu şekildedir.

   Saygılarımla

 18. recep baydar permalink

  merhaba ben 1994 .95 yıllarında askerliği yaparken bana askerliğe elverişsiz raporuverdiler ve burapora göre 5434 sayılı kanunun 56.maddesine göre askere sağlamgidip çürük raporu alanlar diye kanu olduğu halde benim malunen emekli veya tazminat hakkmım varmı kanun olduğunu söylüyor ama sağlıkbakanlığı ve ssk retetti şimdi neyapmamlazım saygılarımla

  • Recep Bey,

   Anayasa Gündemi bir danışmanlık sayfası değildir. Anayasa ve insan hakları alanındaki gelişmelerin aktarıldığı bir sitedir. Kaldı ki, açıklamanızdan sağlıklı bir bilgi edinmek mümkün değil. Tavsiyemiz bir avukatla yüz yüze görüşmeniz. Saygılarımızla.

 19. Ahmet permalink

  Cezaevinde bulunan birinin anayasa mahkemesine bireysel basvuru yapabilmesi icin hangi evraklar gerekli peki ?

  • Avukatı yoksa mahpusun yazılı olarak cezaevinden bireysel başvuru yapmak için başvuru formu ve ihtiyacı olan belgeleri istemesi lazım. Cezaevi bu durumda istenileni vermek zorunda. Eğer vermezse ve bir şekilde görüşçüsü ya da avukatı tarafından form temin edilmezse anayasa mahkemesine mektup gönderebilir. “Ben bu tarihte ekte gönderdiğim yazılı talepte bulundum ama bana form temin etmediler” deyip. Kendisi bir kağıda olayları ve ihlal iddialarını yazıp gönderebilir.

Trackbacks & Pingbacks

 1. Yurt dışı çıkış harcına karşı açtığım davada yeni aşama: Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yapıldı « Anayasa Gündemi
 2. Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru nasıl yapılacak? « cmkavukatlari

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: