İçeriğe geç

Nisan 2019 – İHAM Kararları Bülteni

Merhaba,

Nisan ayında çıkan önemli bazı İHAM kararlarının yer aldığı bülten hazır. Kadın hukuk fakültesi öğrencileriyle hazırladığımız bu bültende İHAM karar çevirilerini Serde Atalay, İdil Özcan, Gözde Gurbet Engin, İlkay Nadir ile birlikte yaptık. 

Kablis ve Dmitriyeva v. Rusya kararlarını önümüzdeki günlerde ayrıca yayınlayacağız.

Önümüzdeki ay görüşmek üzere.

Daha fazlasını oku…

İHAM’ın Ter-Petrosyan v. Ermenistan kararının özet çevirisi: “Seçim usulsüzlüklerini protesto etmek için eyleme katılan muhalefet liderinin zorla eylem alanından çıkartılması, gösteri hakkını ve etkili başvuru yolu hakkını ihlal eder”

İHAM, 24 Nisan 2019 tarihinde Ermenistan’a karşı verdiği kararda 19 Şubat 2008 tarihinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimine muhalefetin adayı olarak giren başvurucunun, seçimde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla 20 Şubat 2008 tarihinde başlayan ve 1 Mayıs 2008 akşamına kadar devam eden, on kişinin hayatını kaybettiği ve sonunda ülkede OHAL ilan edildiği 1 Mayıs 2008 tarihinde katıldığı eylemden polisler tarafından zorla arabaya bindirilerek eve götürülmesini toplantı ve gösteri özgürlüğüne aykırı buldu. Mahkeme ayrıca, başvurucunun gösteri özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına karşı başvuracağı etkili bir başvuru yolu olmadığı gerekçesiyle etkili başvuru yolu hakkının da ihlal edildiğine karar verdi.

Söz konusu kararın İlkay Nadir tarafından yapılan özet çevirisini aşağıdan okuyabilirsiniz. 

Daha fazlasını oku…

İHAM’ın Lingurar v. Romanya kararının özet çevirisi: “Silahsız Roman vatandaşların evlerinin sabah saatlerinde ağır silahlı jandarma ve polisler tarafından basılması, kötü muamele ve ayrımcılık yasağı ihlalidir.”

İHAM, 16 Nisan 2019 tarihinde verdiği Lingurar v. Romanya kararında, 2011 yılında Roman vatandaşlarının evlerinin 85 jandarma ve polis tarafından basılmasıyla ilgili başvuruda, başvurucuların evlerinin basılması sırasında hastahanede tedavi olmalarını gerektirecek kadar güç kullanılmasının hiçbir orantılı gerekçesi olamayacağına karar verdi. Mahkeme’ye göre, silahsız olan ve herhangi bir şiddet eylemine karıştıklarına dair hiçbir delil/suçlama bulunmayan başvurucuların evlerinin sabahın erken saatlerinde özel olarak eğitilmiş dört jandarma tarafından basılmasının ardında yatan neden, Romanya’da Roman vatandaşların ‘suçlu’ olarak görülmesidir. Mahkeme, ırkçı saikle hareket ederek başvurucuların ev baskını sırasında yaralanmasını ve buna karşı etkili soruşturma yürütülmemesini kötü muamele yasağına ve ayrımcılık yasağına aykırı bulmuştur. 

Kararı stajyer avukat Gözde Gurbet Engin özetleyerek çevirdi. İngilizce yazılan kararı buradan okuyabilirsiniz. 

Lingurar v. Romanya Başvurusu, Başvuru no. 48474/14, Karar tarihi: 16.04.2019

Daha fazlasını oku…

Anayasa Mahkemesi’nde yaz döneminde staj yapmak isteyen öğrenciler için başvuru alımı 5 Mayıs’ta başlayacak. Son başvuru: 29 Mayıs.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa yargısı alanına ilgi duyan ve bu alanda tecrübe kazanmak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencilerine tam zamanlı staj imkanı sağlayacak.

Anayasa Mahkemesi’nin sitesinde yer alan bilgiye göre:

“Staj kapsamında öğrenciler, Anayasa Mahkemesi görev ve yetkileri kapsamında Norm Denetimi ile Bireysel Başvuru başta olmak üzere Siyasi Parti Kapatma Davaları ve Siyasi Partilerin Mali Denetimi gibi konularda bilgi edinmekte, farklı birimlerde deneyim kazanarak Anayasa yargısına ilişkin bilgi ve becerilerini geliştirme imkânı bulmaktadır.

Stajlarının sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika verilmektedir.

Daha önce staj başvurusunda bulunanların da yeniden müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

Staj Tarihleri

Yaz Dönemi

 1. Grup: 10-21 Haziran 2019 (30 Öğrenci)
  II. Grup: 24 Haziran-5 Temmuz 2019 (30 Öğrenci)

Kış Dönemi

 1. Grup: 6-17 Ocak 2020 (30 Öğrenci)
  II. Grup: 20-31 Ocak 2020 (30 Öğrenci)

Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Lisans (3. ve 4. sınıf) veya yüksek lisans öğrencisi olmak,
 • Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinde veya Sosyal Bilimler Enstitülerinde öğrenim görüyor olmak,

Başvuru Belgeleri

 • Fotoğraflı Özgeçmiş
 • Öğrenci Belgesi
 • Transkript (Güncel olmalıdır)
 • Niyet Mektubu (Anayasa Yargısına ilginiz ve stajdan beklentileriniz)
 • Referans Mektubu
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet üzerinden temin edilebilir)

Başvuru Tarihleri

Yaz Dönemi

Başvuru şartlarını taşıyan adayların yaz dönemi başvurularını 6-25 Mayıs 2019 tarihleri arasında staj.anayasa.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Kış Dönemi

Başvuru şartlarını taşıyan adayların kış dönemi başvurularını 2–20 Aralık 2019 tarihleri arasında staj.anayasa.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Sonuçların Açıklanması

Staj Programına kabul edilenler, (yaz dönemi 7 Haziran 2019 Cuma, kış dönemi 27 Aralık 2019 Cuma) staj.anayasa.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

Uyarı: Bu ilanın yayınlandığı tarihten önce yapılmış olan staj başvurularının, burada belirtilen bilgi ve belgeleri de içerir şekilde tekrar staj.anayasa.gov.tr web adresinden yapılması gerekmektedir.

Her öğrenci yalnızca bir defa staj yapabilir ve staj dönemi içerisinde yer alan gruplardan yalnızca birine başvuru yapabilir. İlgili dönem için (örneğin yaz dönemi) staj başvurusu reddedilen öğrenciler, takip eden staj dönemlerinde (örneğin takip eden kış dönemi) başvurularını yineleyebilirler.”

Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğrencileri İçin 16-24 Temmuz’da İnsan Hakları Hukuku Yaz Okulu Düzenliyor. Son başvuru: 17 Mayıs.

insan_haklari_hukuku_yaz_okulu_v_mailing İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi, 16-24 Temmuz 2019 tarihleri arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin Santral İstanbul kampüsünde bir insan hakları hukuku yaz okulu düzenleyecek.

Bu sene beşincisi yapılacak yaz okulunda, İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyeleri ve insan hakları alanında çalışan akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından verilecek derslere Türkiye’deki üniversitelerin 2019-2020 güz döneminde 3. veya 4. sınıfta okuyacak olan ve 2018-2019 bahar döneminde 4. sınıfta okumakta olan Türkiye’deki hukuk fakültelerinin öğrencileri başvurabilir. Program yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin başvurularına açık değildir.

30 kişilik kontenjan sınırı olan yaz okulu ücretsiz ve katılımcılara sertifika da verilecek.

İlgilenen adayların doldurulmuş başvuru formunu ve öğrenci transkriptini (resmi not dökümü) seda.peker@bilgi.edu.tr adresine en geç 17 Mayıs 2019, Cuma saat 18:00’e kadar göndermiş olmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonraki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru formuna ve detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

İHAM’ın mahpusların cezaevinden polis merkezlerine ve adliyeye taşınma koşullarıyla ilgili Tomov ve Diğerleri v. Rusya kararının çevirisi

İHAM, 9 Nisan 2019 tarihinde Rusya’ya karşı verdiği Tomov ve Diğerleri kararında Rusya’da artık sistematik bir sorun haline gelen mahpusların cezaevinden karakollara ya da adliyelere taşınma koşulları nedeniyle insanlıkdışı muamele yasağının ihlal edildiğine karar verdi ve bu kararın kesinleşmesinin ardından 18 ay içinde Rusya’ya benzer ihlalleri önlemek için iç hukukta etkili bir başvuru yolu kurması için 46. madde altında yükümlülük yükledi.

Karara buradan, Serde Atalay tarafından yapılan çevirisine buradan ulaşabilirsiniz.

 

İHAM’ın Uzan ve Diğerleri v. Türkiye kararının özet çevirisi: “İmarbank yöneticilerine karşı alınan önlemler nedeniyle akrabalarının en az 10 yıldır malvarlığı haklarından yararlanamamaları, mülkiyet hakkının ihlalidir.”

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), 5 Mart 2019 tarihinde verdiği Uzan ve Diğerleri kararında, Uzan grubu tarafından yönetilen ve daha sonra TMSF’ye devredilen İmar Bankası yöneticilerine karşı alınan önlemlerin, kendileri aleyhine somut bir delil olmamasına rağmen sadece bu yöneticilerin akrabaları olduğu için 10, 12 ve 15 yıldır kendilerine karşı da uygulanıyor olması nedeniyle başvurucuların mülkiyet hakkının ihlal edildiğine karar verdi. 

Fransızca yazılan karara buradan, Serkan Köybaşı tarafından yapılan çevirisine ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Daha fazlasını oku…

İHAM’ın Høiness v. Norveç kararının özet çevirisi: “Yerel mahkemelerin hakarete varan anonim yorumlardan ötürü İnternet forumunu sorumlu tutmaması, özel hayata saygı hakkını ihlal etmez.”

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), 19 Mart 2019 tarihinde yayımladığı Høiness v. Norveç davası, bir İnternet forumunda başvurucu Høiness hakkında yapılan kaba yorumların ardından yerel mahkemelerin İnternet forum yer sağlayıcısının hukuki sorumluluğuna gitmeyi reddetmesi hakkındadır.

Mahkeme; başvurucu Høiness’in 8. maddede düzenlenen özel hayata ve aile hayatına saygı hakkına karşı, haber portalının ve tartışma forumunun 10. madde kapsamındaki ifade özgürlüğü hakkı arasında adil bir denge kurulmasında, yerel mahkemelerin takdirleri dahilinde (“takdir marjı”) hareket ettiklerini belirtmiştir. Ek olarak, yerel mahkemelerin yargılama giderlerinin başvurucu üzerine bırakılması kararları 8. maddeyi ihlal etmemiştir.

Kararın özet çevirisini stajyer avukat Polat Yamaner yaptı.

Høiness v. Norveç, Başvuru no. 43624/14, Karar tarihi: 19.03.2019, Kararın tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Daha fazlasını oku…

Cinsiyetçiliğin tanımına yer veren ve cinsiyetçilikle mücadele amacıyla hazırlanan ilk uluslararası metin: Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin tavsiye kararının Türkçe çevirisi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, çok önemli ve tarihi bir adım atarak, cinsiyetçiliğin önlenmesi ve kadınların toplumsal hayatta yükselmesini engelleyen kadın ve erkek arasındaki eşitsiz ve ayrımcı güç ilişkilerinin ortadan kaldırılması amacıyla bir tavsiye karar hazırladı. 

Cinsiyetçilikle mücadele amacıyla hazırlanan ilk uluslararası yasal metin olmasının yanı sıra, cinsiyetçiliğin uluslararası alanda üzerinde ortaklaşılmış tanımına da ilk kez bu tavsiye kararında yer veriliyor. 

27 Mart 2019 tarihinde kabul edilen karara buradan ulaşabilirsiniz. Stajyer avukat Polat Yamaner, tavsiye kararının tamamını Türkçe’ye çevirdi.

Buradan pdf haline ulaşabilirsiniz. 

 

Jamaika Anayasa Mahkemesi: “Vatandaşın biyometrik bilgisini vermeye zorlanması anayasaya aykırı!”

Jamaika Anayasa Mahkemesi, tartışmalı Ulusal Kimlik ve Kayıt Kanunu’nun bazı kısımlarının Anayasa’ya aykırı olduğuna karar verdi ve tüm kanunu iptal etti.

Bir süre önce kararı açıklayan Başyargıç Bryan Sykes, Mahkeme’nin oybirliğiyle, Kanun’un kişilere biyometrik bilgilerini verme zorunluluğu getirmesinin Anayasa’da belirtilen özel yaşama saygı gösterilmesi hakkıyla çeliştiğine karar verdiğini ifade etti.

Başyargıç, Kanun’un tamamının iptal edilmesinin, Anayasa’yı ihlal etmeyen kısımların tek başlarına anlam ifade etmemesi nedeniyle Mahkeme’nin kararı olduğunu söyledi.

Dava Halkın Ulusal Partisi Genel Sekreteri Julian Robinson tarafından kendisi, St. Andrew South East seçmenleri ve parti üyeleri adına açılmıştı.

Robinson, Kanun’un çeşitli kısımlarının Anayasa’ya aykırı olduğunu ve Jamaika vatandaşlarının haklarını ihlal eder şekilde yürütüldüğünü iddia etmişti.

 

Kaynak: The Gleaner