Skip to content

Raoul Wallenberg AYM’ye Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışmasının Olayı Açıklandı

onizleme-5Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Türkiye’nin üniversiteler arası ilk insan hakları hukuku yarışması Raoul Wallenberg Anayasa Mahkemesi’ne Varsayımsal Bireysel Başvuru Yarışması’nın olay metni yayımlandı.

2010 yılında Anayasa’da yapılan değişiklik ile birlikte tanınan Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru hakkını ve insan hakları hukukunu iyi bilen hukukçular yetiştirmek amacıyla anayasa hukukçusu Yard. Doç. Dr Serkan Köybaşı’nın fikri ile 2013 ve 2014 yıllarında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencileri arasında düzenlemeye başladığımız bu yarışma, 2015 yılından bu yana Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü’nün desteği ile üniversiteler arası hale geldi.

2015 yılında sadece İstanbul’daki bazı hukuk fakültelerinin katılımına açık olan yarışma, 2016 yılı itibarıyla Türkiye’deki bütün hukuk fakültelerine ve her sınıftan hukuk fakültesi öğrencilerine açıldı. Bu sene de Türkiye’deki bütün hukuk fakültesi (lisans) öğrencilerini yarışmaya katılmaya davet ediyoruz.

Siz de bir ekip kurarak fakültenizin İletişim Kişisi‘ne ve wallenberg.vabb@gmail.com adresine, adresinde yayımlanan olaya ilişkin 17 Şubat 2017 günü saat 17.00’ye kadar Anayasa Mahkemesi’nin internet sitesinde bulunan bireysel başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak hazırladığınız başvuruyu göndererek yarışmaya katılabilirsiniz.

Yarışmayla ilgili her türlü bilgiye http://rwvabb.org/ adresinden ulaşabilir, yarışma hakkında gelişmeleri takip etmek ya da varsa, sorularınızı iletmek için Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.

Biz şimdiden heyecanla 17 Mart 2016 günü Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü’nde gerçekleşecek finali bekliyoruz. Herkese başarılar!

Venedik Komisyonu ve AGİT’in Örgütlenme Özgürlüğü Rehberi Türkçe’ye Çevrildi.

142266_0Avrupa Konseyi’nin Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu) ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokrasi Kurumları ve İnsan Hakları Şubesi (ODIHR) tarafından 2015 yılında hazırlanan, dini örgütlenmeleri, siyasi partileri, sendikaları, insan hakları örgütlerini, kadın, çocuk, azınlık ve LGBTİ hakları üzerine çalışan hak örgütlerini de içeren 152 sayfalık ‘örgütlenme özgürlüğü rehberi’ TASCO Türkiye tarafından Türkçe’ye çevrildi.

Örgütlenme özgürlüğü rehberinin İngilizcesine buradan, Türkçe çevirisine ise buradan ulaşabilirsiniz.

Aralık 2016 – AYM ve İHAM Kararları Bülteni

Merhaba,

Aralık ayında AYM ve İHAM tarafından verilmiş önemli bazı kararların özet çevirilerine yer verdiğimiz yeni bülten hazır. Kadın hukuk fakültesi öğrencileriyle hazırladığımız bu üçüncü bültende İHAM karar çevirilerini Esin Bozovalı, İlke Özenç, Ayşenur Keskiner, Sıla Sunar ve İrem Şanlı ile birlikte yaptık.

2016 yılı içerisinde yayımladığımız bütün bültenleri buradan, 2016 yılında İHAM tarafından Türkiye’ye karşı verilmiş bütün ihlal ve bazı önemli kabul edilemezlik kararlarının Türkçe özetlerini buradan okuyabilirsiniz.

Aşağıda Aralık ayı içerisinde çıkan  9 AYM ve  19 İHAM kararını bulacaksınız. Önümüzdeki ay görüşmek üzere.

Daha fazlasını oku…

2016’da İHAM’ın Türkiye’ye Karşı Verdiği İhlal Kararları ve Türkçe Özetleri

Merhaba,

2016, çok zor ve çok kötü bir yıldı. Her gün “ölüm cezası geri getirilemez” diyerek yaşam hakkı, “işkence mutlak yasaktır” diyerek işkence yasağı, “barış istemek ya da gazetecilik suç değildir” diyerek ifade özgürlüğü gibi en temel haklarımızı korumak için bile insanüstü bir çaba sarf etmek zorunda bırakıldığımız, yıllardır çok büyük mücadeleler sonucu kazanılan hak ve özgürlüklerin kanun hükmünde kararnameler ile bir gecede elimizden alındığı yorucu ve boğucu bir yıl geçirdik.

Geri dönüp baktığımızda 2016, bütün bu hak ihlallerine karşı her geçen gün artan baskı ve tehditlere rağmen mücadele etmeye devam eden insan hakları hukukçuları ve savunucuları için de bir dönüm noktası olarak anılacak. 28 Kasım 2015 tarihinde insan hakları avukatı Tahir Elçi’nin öldürülmesiyle başlayan bu yeni süreç, hak ihlallerini İHAM’a taşıyan ve bu konuda raporlar yazan avukat ve insan hakları savunucularının tutuklanması ile hız kazandı ve KHK’ler aracılığıyla savunma hakkının tamamen yok sayılması ve hak örgütlerinin kapatılmasıyla devam etti.

Aşağıda bütün bu hak ihlallerini yargıya taşıyacak avukatların ve insan hakları savunucularının başvurularında kullanması amacıyla 2016 yılında İHAM tarafından Türkiye’ye karşı verilmiş bütün ihlal kararlarını ve bazı önemli kabul edilemezlik kararlarını bulacaksınız. Artık geleneksel hale getirdiğimiz bu çalışmada kararları İHAS’ta yer alan madde başlıkları ve sırası altında, kronolojik olarak özetledim. Karar adlarının üzerine tıkladığınızda kararların Türkçe çevirilerini bulabilirsiniz. Henüz Türkçe’ye çevrilmemiş olan kararlar çevrildiğinde buraya da ekleyeceğim.

2014 yılında ve 2015 yılında İHAM’ın Türkiye’ye karşı verdiği ihlal ve bazı kabul edilemezlik kararlarını da buradan okuyabilirsiniz.

Bu sene, kadın hukuk fakültesi öğrencilerini insan hakları ve anayasa hukuku alanında çalışmaya teşvik etmek için her ay düzenli olarak yayımladığımız AYM ve İHAM kararları bültenlerinde kadın öğrencilerle birlikte çalışmaya başladık. Her ayın ilk haftası, bir önceki ay çıkan önemli AYM ve İHAM kararlarını paylaştığımız bültenlerin tamamına buradan ulaşabilirsiniz: https://anayasagundemi.com/tag/bulten/

2017; hayatta, sağlıklı ve özgür olacağımız bir yıl olur umarım, görüşmek üzere.

Daha fazlasını oku…

Kore Ulusal İnsan Hakları Komisyonu: “Vicdanî ret evrensel bir insan hakkıdır”

wri_logo

Komisyon, Anayasa Mahkemesi’ni vicdanî ret hakkını tanımaya ve askerî hizmete alternatifler üretmeye davet etti.

Kore Ulusal İnsan Hakları Komisyonu (KUİHK), 13 Aralık’ta, Anayasa Mahkemesi’ne, zorunlu askerlik hizmeti konusunda vicdanî retçilerin cezalandırılmasının evrensel bir hak olan vicdan özgürlüğünü ihlal ettiğine dair bir görüş sunacağını duyurdu.

Şu anda Anayasa Mahkemesi, askerî hizmete karşı vicdanî ret hakkının tanınmasıyla ilgili üç başvuruya bakmakta.

KUİHK açıklamasında, “vicdana ve savaşı ve öldürmeyi reddetmeye dayanan askerî hizmeti reddetme eylemi, herkese tanınmış evrensel bir insan hakkıdır” dendi.

Komisyon, “ulusal savunma görevi ve vicdan özgürlüğünün, alternatif hizmet sistemleriyle barışçıl şekilde çözülmesi mümkündür” görüşünü aktardı.

“Vicdana dayanan kararlara saygı, çoğulculuğu amaçlayan demokratik toplum için kilit bir unsurdur ve  devlet, demokratik toplumun temel düzenini sürdürmeye ciddi bir zarar vermediği sürece, kişilerin vicdan özgürlüğünü azamî derecede güvence altına almalıdır.” Daha fazlasını oku…

İHAM’ın Sokağa Çıkma Yasaklarıyla İlgili 34 Başvuruda Verdiği Kararların Özet Çevirisi

Merhaba,

Biliyorsunuz, 2015 yılının Ağustos ayından bu yana başta Cizre, Sur ve Silopi olmak üzere Türkiye’nin güneydoğusundaki pek çok il ve ilçede 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesine dayanılarak kaymakam ve valiler tarafından hukuka aykırı olarak sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Aylar boyunca ve kesintisiz olarak süren bu yasaklar sırasında Devlet, Anayasa ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (İHAS) ile güvence altına alınan başta yaşam hakkı, işkence yasağı, özgürlük ve güvenlik hakkı, özel hayata saygı hakkı ve din ve vicdan özgürlüğü olmak üzere temel hak ve özgürlükleri sistematik olarak ihlal etti.

Bu nedenle geçtiğimiz yıl Anayasa Mahkemesi (AYM) ve İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne (İHAM) çok sayıda başvuru yapıldı; bu başvurularda AYM ve İHAM’dan hak ihlallerinin önüne geçebilmek için geçici tedbir kararı vermeleri istendi. AYM bu tedbir taleplerinin hiçbirini kabul etmezken İHAM, Cizre’de yaralı halde ambulans bekleyen beş başvurucuya ambulans gönderilmesi ve yaşam hakları ile vücut bütünlüklerinin korunması için tedbir kararına hükmetti. [Tedbir kararları sırasıyla, Hüseyin Paksoy, Serhat Altun, Orhan Tunç, Helin Öncü ve Cihan Karaman için verildi. Bu başvurucular arasından yalnızca Helin Öncü şuan hala hayatta. Diğer başvurucular, Hükümet tedbir kararının gereğini yerine getirmediği için, hayatlarını kaybetti.] Tedbir kararı verilmeyen diğer başvurular bakımından ise İHAM, Mahkeme İç Tüzüğü’nün 41. maddesi uyarınca başvuruların öncelikli olarak ele alınmasına karar verdi.

Bu kararın bir sonucu olarak İHAM, 15 Aralık 2016 tarihinde bu süreçte kendisine sokağa çıkma yasakları bağlamında 160’dan fazla kişiyi temsilen yapılan 34 başvuru hakkında Hükümet’ten savunma istediğini ve başvuruların esası hakkında ilerleyen tarihlerde karar vereceğini duyurdu. Hükümet’e bildirilip Hükümet’ten savunma istenen şikayetler arasında hukuka aykırı öldürme, yaşam hakkının korunması konusunda gerekli önlemlerin alınmaması, kötü muamele ve bazı başvurucuların uzun süreler boyunca evlerinde mahsur kaldıkları gerekçesiyle özgürlüklerinden hukuka aykırı bir şekilde mahrum bırakılmaları iddiaları yer almaktadır. Bazı başvurularda ayrıca, başvurucuların yasal temsilcilerinin gözaltına alınıp tutuklanarak cezaevine konulması ve tedbir kararlarına uyulmaması nedeniyle bireysel başvuru hakkının ihlal edilip edilmediği de Hükümet’e bildirildi.

Aşağıda İHAM’ın bu 34 başvuruda verdiği kısmen kabul edilemezlik kararlarının ve Hükümet’ten istediği savunma kapsamında sorduğu soruların linklerini ve özet çevirilerini bulacaksınız. Bu çalışmayı, 34 başvurunun 16’sını İHAM’a taşıyan, dört tedbir kararını aldıran ve bu başvuruları yaptığı sırada gözaltına alınıp tutuklanan avukat Ramazan Demir ile birlikte hazırladık.

Daha fazlasını oku…

Kasım 2016 – AYM ve İHAM Kararları Bülteni

Merhaba,

Kasım ayında AYM ve İHAM tarafından verilmiş önemli bazı kararların özet çevirilerine yer verdiğimiz yeni bülten hazır. Ekim’in ilk haftası yayımladığımız bir blog yazısında, bundan sonra, insan hakları ve anayasa hukuku alanında çalışmak isteyen kadın hukuk fakültesi öğrencilerine alan açmak ve onları bu alanda çalışmaya teşvik etmek amacıyla bize bültenlerdeki karar çevirilerinde kadın öğrencilerin destek olacağını duyurmuştuk ve Ekim bültenini, ilk kez, kadın hukuk fakültesi öğrencileriyle birlikte hazırlamıştık. Kasım ayı için hazırladığımız bülteni de Esin Bozovalı, Ayşenur Keskiner ve İlke Özenç’le birlikte yaptık.

Aşağıda Kasım ayı içerisinde çıkan 5 AYM ve 16 İHAM kararını bulacaksınız. Önümüzdeki ay görüşmek üzere.

Daha fazlasını oku…

İHAM’dan 15 Temmuz’la İlgili İlk Karar: İç Hukuk Yolları Tüketilmeli

indirİnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), 15 Temmuz’da yaşanan darbe girişimiyle ilgili ilk kararını bugün açıkladı. Giresun’da hakimlik yapan ve 16 Temmuz’da HSYK kararı ile meslekten ihraç edilen 2.900 hakim ve savcıdan biri olan başvurucu, 17 Temmuz’da Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması operasyonu kapsamında gözaltına alınması ve 18 Temmuz’da tutuklanması üzerine yaptığı itirazın 8 Ağustos’ta reddedilmesi nedeniyle makul şüphe/somut delil olmaksızın tutuklandığı ve uzun süredir tutuklu kaldığı gerekçesiyle özgürlük ve güvenlik hakkını düzenleyen İHAS’ın 5. maddesinin; cezaevi koşulları nedeniyle İHAS’ın insanlıkdışı muamele yasağını düzenleyen 3. maddesinin ve İHAS’ın adil yargılanma hakkını düzenleyen 6.  maddesinin ihlal edildiğini iddia etmişti. İHAM, aşağıda Mahkeme tarafından yapılan özet çevirisine yer verilecek kararda başvurucunun tüm ihlal iddialarını iç hukuk yolları tüketilmediği için kabul edilemez buldu. Fransızca yazılan Mercan v. Türkiye (başvuru no. 56511/16) kararının tamamı buradan okunabilir.

Daha fazlasını oku…

İtalya Anayasa Mahkemesi: Çocuğa babanın soyadının verilmesi eşitliğe aykırı

a-child-holding-hands-wit-008

İtalya Anayasa Mahkemesi, evli çiftlerin çocuklarına otomatik olarak babanın soyadını veren kanunun aksi yönünde karar verdi.

Hukukçular, ailelerin çocuklarına annenin soyadını vermeyi engellemenin kadınlara yönelik ayrımcılık olduğunu iddia ediyordu.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi de, daha önceki bir kararında, kökeni Roma İmparatorluğu’na dayanan kanunu mahkum etmiş ve İtalya’ya düzenlemeyi değiştirme emri vermişti.

Kampanyayı yürütenler kararı memnuniyetle karşıladı ve Parlamento’yu kararın gereğini yapmaya çağırdı.

Anayasa Mahkemesi’nin açıklamasında “Mahkeme, ebeveynlerin aksi iradesine rağmen, babadan gelme soyadının meşru çocuğa otomatik olarak atanmasına ilişkin kuralların hukuka aykırı olduğunu duyurur” dendi. Daha fazlasını oku…

Ekim 2016 – AYM ve İHAM Kararları Bülteni

Merhaba,

Ekim ayında AYM ve İHAM tarafından verilmiş önemli bazı kararların özet çevirilerine yer verdiğimiz yeni bülten hazır. Ekim’in ilk haftası yayımladığımız bir blog yazısında, bundan sonra, insan hakları ve anayasa hukuku alanında çalışmak isteyen kadın hukuk fakültesi öğrencilerine alan açmak ve onları bu alanda çalışmaya teşvik etmek amacıyla bize bültenlerdeki karar çevirilerinde kadın öğrencilerin destek olacağını duyurmuştuk. Birlikte hazırladığımız bu ilk bültende karar çevirilerini Esin Bozovalı, Ayşenur Keskiner, İrem Şanlı ve İlke Özenç’le birlikte yaptık.

Aşağıda Ekim ayı içerisinde çıkan 11 AYM ve 25 İHAM kararını bulacaksınız. Önümüzdeki ay görüşmek üzere.

Daha fazlasını oku…